v.1.13

keskiviikko 4. lokakuuta 2017

Joutavainen vastaa: Syntyvän kuun vastaukset

"Kun tunsit emoksi männä, niin tunne emona olla".

tietäjä Joutavaiselta voipi kysyä kaikesta nimiin, nimeämiseen, nimen vaihtoon, syntymään, lasten kasvatukseen ja suomalaiseen kansanuskoon liittyvästä.

"Ken emoin unohtanee, maammoin maalta heittänee, älkää mahtua manalle".


SUOMALAINEN JA URALILAINEN NIMIPERINNE


1. kalenterista on vaikea löytää suomalaisia nimiä koska kalenterinimet edustavat eurooppalaista (germaanista) ja kristillistä (juutalais-kreikkalaista) nimiperinnettä (aleksi=alexander, johanna=johan).

2. vierasperäiset nimet ottivat ns. virallisten nimien paikan vuosisatoja kestäneen vieraan vallan aikana. sorron vuosina omat nimet jäivät taka-alalle ja niitä alettiin kutsua haukkuma, hellimä ja lempinimiksi. 

3. suomalaiset nimet voidaan jakaa lapsen luonnetta värikkäästi kuvaileviin luonnenimiin, syntymän hetkeen ja sitä edeltäviin tapahtumiin liittyviin syntymänimiin, totemistisiin nimiin (kurki, koivu) ja ympäröivästä maailmasta saatuihin luontonimiin (vesa, marja).

4. suomalaiset nimet ovat sukupuolettomia mikä tarkoittaa sitä että nimiä ei voi (eikä pidä) yhdistää kumpaankaan sukupuoleen. nimien sukupuolettomuus kuvastaa kansamme tasa-arvoista luonnetta ja erottaa meidät sukupuolten välisiä eroja ylikorostavista, sukupuoliristiriitojen rikki repimistä etelän kansoista.

5. suomalaiseen nimenantoperinteeseen kuuluu tietty vapaus ja leikillisyys. nimeä voidaan vaihtaa useasti elämän aikana, etenkin suurten muutosten tai vastoinkäymisten jälkeen. nimen annetaan kasvaa ja muuttua kantajansa mukana ("nimi elää").

6. nimiin ei suhtauduta järkiperäisesti vaan tunteella, nimen täytyy Tuntua oikealta.

7. lapsena saadut nimet kuvastavat vanhempien ajattelua ja valintoja. varttuessaan nuori oppii näkemään itsensä eri tavalla ja voi haluta muuttaa nimensäkin, ilmentämään uutta vaihetta elämässään. uuden nimen ottaminen on luonnollinen osa nuoren itsenäistymistä (monilla kansoilla tapahtuu ns. aikuistumisrituaalien yhteydessä). 

8. aikuisiän nimiä voidaan saada enteistä ja unista, tärkeistä tapahtumista tai saavutuksista (uroteot) ja läheisten ihmisten tai sukulaisten nimistä (vanhus voi antaa nimensä nuorelle ennen kuolemaa).

9. haluttaessa sitoa lasta jollekin tietylle alueelle (syntymäseutu) tulisi nimestäkin valita oman murteinen kieliasu (jaajo->joajo).

10. nimipäivien tapaiset jäykät ja muodolliset tapahtumat eivät ole kuuluneet uralilaisten kansojen elämään (kalenterit vierasta alkuperää). nimipäivän sijaan voidaan viettää "uuden nimen päivää", uuden nimen keksimisen, löytymisen tai uneksimisen kunniaksi.

11. uralilaiset kansat eivät ole viettäneet syntymäpäiviäkään (tapa ymmärtää aikaa erilainen kuin ns. virallinen ajanlasku). syntymän hetkestä on painettu mieleen näkyviä asioita (sää, kuunvaihe, vuorokaudenaika, vuodenaika). syntymäpäivää voidaan haluttaessa viettää näiden olosuhteiden toistuessa luonnon kierrossa. 

12. syntymäpaikkaa eli sijaa on pidetty aikaa tärkeämpänä ja yhdistetty lapsen kohtaloon. paikalle on palattu suorittamaan suojelevia taikoja ja lapsen kasvuun liittyviä menoja. 

13. syntymäpäivä-perinteen myöhäisyyttä selittää sekin ettei yksilöä olla pidetty yhtä tärkeänä kuin tänä päivänä. yksilö oli ja on osa suurempaa kokonaisuutta, heimon ja perheen jatkumoa, suvun jatkumista.

14. vaikkei nimi ja syntymäpäivien tapaisia (kulutusjuhliksi surkastuneita) tapahtumia ollakaan vietetty liittyy syntymään, nimen valintaan ja lasten varttumiseen monenlaisia aidompia ja vanhempia kotoperäisiä tapoja.


LUONNENIMET

1. suurin osa säilyneistä nimistä kuuluu ns. luonnenimiin eli kuvaileviin nimiin. luonnenimet kuvailevat lapsen tapoja, piirteitä ja luonnetta (mallu=malttamaton, hilja=hiljainen). 

2. luonnenimiä on ollut olemassa siitä lähtien kun kieleen kehittyi kuvailevia sanoja ja niitä on annettu ihmisille ja eläimille. 

3. ihmiselämää kuvaileva sanasto oli alkujaan nykyistä niukempaa miksi vertailukohteita haettiin eläimistä (vanhimpia tunnettuja nimiä mansin pikku-jänis-jolla-kurki-reidet). 

4. luonnenimiä käytetään tunnepitoisessa arkipuheessa miksi nimi voi muuttua usein ja uusia nimiä saattaa syntyä tuhka tiheään (lempinimi). 

5. luonnenimen syvällisempi tarkoitus on kuvata lapsen kehittymistä omaksi ainutlaatuiseksi itsekseen uusien tapojen (niisku=niiskuttaja) ja piirteiden (unto=uneksija) ilmaantuessa iän myötä. 

6. luonnenimen antaminen tapahtuu itsestään nimeä sen kummemmin pähkäilemättä tai suunnittelematta. 

7. monet luonnenimistä on luotu lisäämällä kantasanaan ylimääräinen kirjain (hypö->hyppö, iha->ihha, hötä->höttä) tai itäisempi i-pääte (hypö->hypöi, iha->ihai, hötä->hötäi).

8. luonnenimiä voi olla niin monta kuin halutaan (lapsi kasvaa, tarvitsee uusia nimiä).

9. hyviksi havaituista nimistä voidaan kehitellä uusia muunnelmia (höpö->höpöläinen->höpöliini->höpönassu).

10. osa luonnenimistä päätyi sukunimiksi vierasperäisten nimien vietyä etunimien paikan (hyny->hynynen)

11. useimmista luonnenimistä saakin kauniita sukunimiä lisäämällä niihin supisuomalaisen ja kantasanaa pehmentävän nen-päätteen (laukka->laukkanen, muju->mujunen).

12. sukunimien lisäksi luonnenimiä päätyi paikkojen ja tilojen nimiksi jolloin niihin lisättiin la tai lä-pääte (touhu->touhula, hyry->hyrylä).

13. sukulaiskansojen nimissä on paljon -ku (nganasanin taibulaku), -ko (nenetsin nabtiko), -ya (udmurtin nyrya) ja -yu (hantin neodyu) päätteitä.

14. vanhempana nimiperinteenä voitanee kuitenkin pitää kantasanaa itseään (pihlaja=kantauralin picla, poro=kantauralin poca).

15. muistaen samalla että kantasanatkin koostuvat kahdesta sanasta (par-ma, säs-ke, te-re).

16. vanhinta nimiperinnettä edustanevat yksisanaiset nimet joita on säilynyt mm. sukulaisnimissä (kantauralin setä=ca, isä=isca).

17. alla oleva luonnenimien lista kuvaa sitä tapojen ja piirteiden kirjoa mitä esivanhempamme ovat lapsissaan ja eläinlapsissaan nähneet (lista on suuntaa antava).LUONNENIMIÄ


Aapa, Oapa, Uapa, Aappa, Aapaton, Appe, Äppi, Ääpi, Äppe, Appet, Appetaebme, Äpi, Äpit, Äpittem (voimaton), Aave, Oave, Uave, Aavi, Aaveh, Aavehtija, Aaveksija, Aavailija, Aavai, Aavas, Aava, Avi, Avis, Avistada, Aaveda, Avas, Ava, Avastit, Avist (ennakoija, aavistaja), Ahku, Aahku, Oahku, Uahku, Ahu, Ahvu, Ahko, Ahkua, Ahkuaja, Ahke, Akko, Ahkui, Aatska, Ahkera, Ahe, Ahera, Aherra, Ahertaja, Ahkeroija, Ahker, Ahkerus (innokas, ahnas, tarmokas, rohkea, vilpitön), Aito, Aido, Aida, Aihtu, Aide, Ede, Ujte, Iijte, Uihto, Oihtu, Aiti, Aitilas, Aajde, Aajdeles, Aidalas, Aidilas, Aidi (rauhallinen, puhdas), Aiva, Aivas, Aivastaja, Aivastelija, Aavi, Oavi, Uavi, Aavis, Aavistaja, Aavistelija, Aavistettu, Aivaz, Aiva, Aivaselija, Aeva, Aevas, Haeva, Haevas, Aivi, Aivit (aivastaja, aavistaja, aavistettu), Akki, Akkiloija, Aki, Akit, Akittelija, Akkinainen, Akkima, Akkimain (hoivaaja, puuhaaja, rakas), Alma, Amma, Ama, Albma (kelpo, ilmeinen), Ammo, Ammoin, Ammoi, Ammon, Ammuin, Amu, Ammu, Ammui, Amut, Aamu, Aamut, Ammoinen, Amuin, Ammuine, Amune, Amuine, Amo, Amoi, Amoine, Amus (muinainen, vanha), Ana, Anastaja, Anas, Anastada, Äni, Änistid, Änis (riistäjä, omin luvin ottaja), Ape, Abbe, Abbet, Abe, Abet, Appa, Appaaja, Appoja, Appoa, Appo, Apponen, Appu, Appuinen, Appui, Apo, Apos, Apu, Apus, Apta, Apa, Apat, Apadi, Appoi, Appoinen, Appoine, Apei, Apein, Vuoppo, Vuoppot (ahne, suursyömäri), Aska, Asko, Askar, Askare, Askara, Askaroitsija, Askartelija (puuhakas), Auhto, Autto, Avcco, Autso (pehmeäihoinen, hauras), Ehe, Eheä, Ehjä, Ehy, Ehyt, Ehkeä, Ehke, Ehjo, Eho, Ehokas, Ehi, Ehie, Ehollah, Ehko, Ehkoi, Eheda (oiva, terve, mieluisa), Ehto, Ehtoi, Ehtoisa, Ehdo, Ehdoton, Ehtu, Ehtuo, Ehtoh, Eho, Ehoi, Ehottaja, Ehoittaja, Äktö, Eähtu, Ektu, Ektui, Jauti (ehdottelija, omatahtoinen, suopea), Eksy, Eksyä, Eksyjä, Eksyvä, Eksyväinen, Öksy, Öksyä, Öksyjä, Eksynyt, Eksyö, Yöksy, Yöksyö, Yöksynyt, Yösty, Öhsy, Eksi, Eksida, Essi, Essu, Eksitus, Jekso (eksyväinen, erehtyväinen, hajamielinen, omille teilleen lähtevä), Empi, Empiä, Empijä, Empijeä, Empiväinen, Emmi, Jiebba, Jiebbat, Jiebbadit (arka, ujo, yhtaikaa ujo ja iloinen), Ennu, Ennus, Ennustaja, Ennustettu, Ennustada, Einu, Einus, Einustit, Enu, Enus, Enne, Aennu, Aennustid, Einnu, Einnus (ennustettu, ennen aikojaan tullut, ennakoija, ennustaja), Ensi, Ensimmäinen, Ensimäine, Endz, Ens, Ende, Enne, Ennen, Este, Ennest, Enst, Enni, Entse, Entsek, Ienni, Iensi, Iensik, Eisi, Eisige, Ente, Enta, Ento, Entu, Entuus, Endo, Endoline, Enti, Entinen, Endine, Endi, Ändi, Ändist (ensimmäinen, esikoinen, entuudestaan tuttu), Eri, Erilainen, Erillinen, Erinäinen, Erilline, Ero, Eroi, Eroa, Aerro, Aerotit, Erä, Era, Eranko, Erakko, Erkaantuja, Erilläh, Erize, Erizi, Erago, Eragoitta, Eräpolin, Erak, Ära, Äraline, Jära, Jara, Jera, Aerre, Aerra, Aerranit, Iere, Ieretit, Erin, Erit, Aere, Aereb, Eräs, Eräheällä, Eräz, Erhe, Eras, Erasti, Aeres, Erot (erilainen, eristäytyjä, omillaan olija), Este, Estä, Esty, Estyä, Esse, Esteä, Estäjä, Estäjeä, Estynyt, Estädä, Aeste, Aestet, Aesta, Aestat (estelijä, varautunut, vastakarvaan pyrkijä), Etsi, Etsiä, Etsijä, Etsijeä, Etsikko, Etsinko, Etso, Etsie, Etsidä, Etsta, Etsia, Etsu, Otsi, Otsida, Votso, Vuotso (etsijä, kokeilija, hakija), Evä, Eväs, Ävä, Äväs, Övä, Öväs, Evästetty, Evästäjä, Ebä, Ebäs, Eväz, Aeve, Aeves, Ava, Avas, Avastit (usein ruokittava, ruokansa loppuun syövä), Haale, Hoale, Huale, Haalea, Hale, Halea, Halja, Haali, Haalis, Haalistunut, Hali, Halia, Halli, Hallia, Hoali, Huali, Hoalie, Hoala, Hoalakka, Haala, Haalakka, Hoala, Huala, Halie, Haleda, Hala, Halas, Halastada, Alas, Alasto, Alastli (lauhkea, surullinen, kalpea, rakas), Haama, Hamu, Hamui, Hamuilija, Haami, Haamia, Haamija, Hamia, Hoama, Huama, Hoami, Huami, Hoamo, Hoamu, Hoamuda, Hamua, Hamuaja, Hammu, Hammutada (ahmija, ahnas, hapuilija, käsin tavoittelija, hampain tavoittelija, kurkottelija, osoittelija, hamuilija, kiinni ottaja, huitoja, hosuja), Haara, Hoara, Huara, Haaro, Haaroa, Haro, Haroja, Harojea, Haaroja, Haari, Haarikas, Haarikka, Haarikko, Haaru, Hoaru, Huaru, Haarukka, Hara, Hoara, Ara, Aaru, Aara, Sarre, Saara, Soara, Suara, Hare, Harrai, Harre, Harri, Harra, Hääri, Heäri, Hiäri (haarojaan aukova, sormiaan levittelevä, varpaitaan levittelevä), Haaska, Hoaska, Huaska, Haiska, Haaskaaja, Haaski, Haaskio, Hasku, Haske, Haska, Haski, Haskit, Häski, Haja, Hajottaja, Hajallinen, Hajanainen, Hajoi, Haje, Hajo, Hajjo, Hajes, Hajon, Haggji, Haggjit, Saaje (haaskaaja, tuhlaaja, vaatteiden repijä, ilveilijä, villi), Haasta, Hoasta, Huasta, Haastaja, Haastelija, Haaste, Haasto, Hasta, Hoassa, Hoasta, Hoastelija, Aasta, Haste (huutaja, kutsuja, vaatija, kutsuksi lähetettyjä kekäleitä lahjaksi saanut), Haha, Hahattaja, Hahattoja (äänekkäästi naurava), Haiha, Haihattelija, Haihattaja, Haihattoja (kiireinen, hutiloija, tyhjän puhuja), Haihtu, Haihtuvainen, Haihtua, Haihtuja, Haihdu, Haihduja, Häihty, Häihtyä, Häihtyjä, Haihtuo, Haihtuda (eksyväinen, katoileva), Haika, Haiku, Haike, Haikea, Haikai, Haikailija, Haikar, Haikertada, Haige, Haigu, Haigus, Aigo, Aigoz, Aigi, Aigiz, Suoike, Suojge (hajamielinen, alakuloinen, valittaja), Haippu, Haippa, Haippua, Haippuja, Haibu, Haibukas (pitkä, laiha, solakka), Haira, Hairah, Hairaja, Hairahtuja, Hairahtuvainen, Hairahtanut, Hairahtoa, Hairahtuo, Hairahus, Haire, Hairu, Hairuo, Hairuda, Hairahtuda (erehtyväinen, kömpelö, kompastelija, tavaroiden tiputtelija), Haitu, Haitukka, Huitu, Huitukka (hutilus, ressu, laiha), Haitu, Haituva, Haituvainen, Haive, Haiven, Häive, Häiven, Haiva, Haival, Haivale, Haivertaja, Hapsi, Äpzko, Hapsu, Have, Haven, Hape, Hapene, Hapena, Haben, Habe, Habi, Habin, Habene, Hapen, Abbo, Abbon, Abno, Abnoz, Abnod, Abn, Abba, Abban, Abbe, Abben, Habbe, Habben (heikkohiuksinen, harvahiuksinen, tukistaja), Halu, Halui, Haluinen, Haluttu, Halukas, Halua, Haluaja, Halullinen, Halaaja, Hala, Halai, Halailija, Hale, Halea, Hali, Halie, Halus, Alto, Hallo, Halo, Haalu, Halii, Haliidit (halailija, haluttu, halattu, rakas), Hanki, Hankiainen, Hankiene, Hankine, Hang, Hangi, Hangiaine, Antsi, Hangu, Hanguda, Hangudane, Ang, Cuono (hangen aikaan syntynyt, helposti kangistuva, kylmän arka), Hapu, Hapui, Hapuilija, Hapuinen, Hapukoitsija, Hapa, Haparoitsija, Haparoija, Hape, Habi, Haba, Aba, Haparassad, Happu, Happa, Hapla, Abla, Ablas, Hable, Able, Ables, Hapli, Haplia, Haplija (tarttuja, tavoittelija, sieppaaja, ahnas), Hapla, Haplakka, Haula, Haulakka (hauras, heikko), Harka, Harkka, Harkkaaja, Harkkamus, Arka, Arkka, Arkkaaja, Argo, Argohse, Harpa, Harppa, Harppaaja, Harppija, Harppo, Harppoja, Harppoa, Harpoa, Harppavus, Harpi, Harpida, Harpas, Harpastada, Huarp, Harbada, Harba (loikkija, hyppijä, pitkien askelien ottaja), Hatsa, Hatsattaja, Hatsattada, Hatse, Hatsettada (kovaääninen, räkättäjä), Haukka, Haukkailija, Haukki, Haukkija, Haukko, Haukkoja, Haukkoa, Haukkia, Hauka, Haukas, Haukta, Hauktä, Hauku, Haukunen, Haukuz, Hauga, Haavku, Haavkud, Hawko, Haukkua, Haukahtelija, Haukkuja, Haukus, Haukuskelija, Haukkuo, Haukku, Haukkuda, Haukah, Haukahtada, Aukku, Aukkua, Haugatada, Haugu, Haugutada, Hawkot, Hauko, Haukottelija, Haukutos, Haiko, Haikoitus, Haikoi, Haiku, Haikko, Haikos, Haikostade, Aigu, Aiko, Haigu, Haagu, Haigutada, Haigutus (haukkuja, haukkaaja, haukottelija, sättijä, näykkijä), Havi, Havis, Havisija, Havisuttelija, Havina, Havine, Habi, Habis, Habiseda, Abi, Abin, Hapi, Hapin (suhisija, kerskailija, mellakoitsija), Hehku, Hehkua, Hehkuja, Hehkujea, Hehkuva, Hehkuttaja, Hahka, Hiehka, Hehka, Hehkava, Hehke, Hehkeä, Hiehke, Hiehkeä, Hehkuo, Hehki, Hehkie, Hohk, Hohku, Hohu, Hoha, Hohka, Hohkada, Hohkaava, Ohk, Ohu, Ohku, Ohkuda, Ego, Igo, Ugo (kiivas, innokas, uhkea, kaunis, raikas, verevä, punaposkinen, punastuja, säteilevä), Heikko, Heiko, Heike, Heikeä, Heikentynyt, Heikem, Heikembane, Eikko, Haeigo (heikko, laiha), Heilu, Heilua, Heiluja, Heiluttaja, Heili, Heila, Heiluo, Heilutada, Haeilo, Haeilot (heiluttaja, vetelehtijä, keinuja, huojuja), Heko, Hekottaja, Hekottelija, Eku, Ekutada, Hekotama, Hoku, Hoko, Hokotama (keimailija, kikattaja), Hele, Heleä, Heljä, Helevä, Hela, Helakka, Heli, Heliä, Helli, Helliä, Hellijä, Hellitty, Helie, Heled, Eli, Elli, Eliä, Heleda, Eldzo, Eldzi, Ulzo, Helisijä, Helä, Helistelijä, Heläh, Helähtäjä, Helinä, Hely, Helu, Heluna, Helli, Helähtada, Helis, Helistada, Elisä, Heliseda, Heliidid, Haeaella, Haeaellan, Heäla, Heälatted, Helo, Helottaja, Heloi, Helsky, Helskyä, Helskyttäjä, Helskyvä, Helskä, Helske, Helskeä, Helskyö, Helskeh, Helsku, Helskutada (kirkasääninen, sointuvaääninen, herkkä, hellimisestä pitävä, vaaleaihoinen), Helju, Heljua, Heljuja, Heljuda, Holju, Holjuda (veltto, heiluja, omissa maailmoissaan olija), Helkky, Helkkyä, Helkkyjä, Helkkä, Helke, Helkku, Helkkua, Helkkuja, Helkkeä, Helkke, Helkkyö, Helkeä, Helkeh, Helgeta, Helge, Helgutada, Helgu, Helgitada, Helgi, Elkka, Helki, Helkida, Helka, Helkada, Helk, Elko (säteilevä, hohtava, läpitunkevan katseen omaava), Hellä, Helli, Helliä, Hellijä, Hellitty, Hellittelijä, Hellitelty, Helti, Heltiä, Hellittäjä, Helty, Heltyä, Heltyjä, Heltynyt, Helle, Helleni, Heltyö, Hellida, Heldu, Helduda, Ellä, Hellitada, Helde, Heldi, Heldida, Hielle, Haelle, Helte, Heltu (arka, lempeä, hyväsydäminen, herkkä, hauras), Helmi, Helme, Helmei, Helmeilijä, Helmeilevä, Helmiä, Helmiäinen, Hölmu, Elmi, Helmä, Helmes, Helm, Elk, Elma, Elmaz, Helbmu, Helbme, Haelma, Hilme, Helmu (hohtava, helmikuussa syntynyt, kirkassilmäinen), Hempe, Hempeä, Hempeilijä, Hemmo, Hemmottelija, Hemmoteltu, Hemmi, Hemmoi, Hemme, Hemmeä, Hemmeys, Hempu, Hempukka, Hempie, Hempi, Hempehinen, Hempehine, Hempukkaine, Hempukkainen, Hemppo, Hemppa, Hempo (hellitty, rakas, vieno, sievä, suloinen, hento), Hento, Hentu, Henttu, Hentto, Hentukainen, Hentoa, Henno, Hennoa, Hentoine, Hentoinen, Henna, Hennah (hoikka, siro, huojuja, voimaton), Hepsu, Hepsua, Hepsuja, Hepsa, Hepsahtaja, Hepsahtelija, Hepsah, Hepsakka, Hepsuo, Hepsake, Hepsakeh (heiluja, keinuja, huikentelevainen), Here, Hereä, Herevä, Hereväinen, Heri, Herie, Hereda, Ere, Ereda, Erev (herkkä, kärsimätön, vikkelä, hilpeä, valpas), Heri, Heris, Heristelijä, Heristäjä, Herittäjä, Häris, Häristäjä, Häri, Härhi, Häritys, Heristejä, Herisselijä (uhkailija, ärsyttäjä, nyrkin puija), Herke, Herkeä, Herkeäjä (lopettaja, kuuliainen), Herkku, Herkuttelija, Erkku, Ork, Erk, Herku (herkuttelija, herkkusuu), Herkkä, Herkka, Herkeä, Herkke, Herkkeä, Herk, Erg, Ärg, Irk, Irgu, Haerke (hellä, arka, hento, eloisa, valpas, vireä), Hermo, Hermos, Hermostunut, Hervo, Hermu, Hermunen, Hervoton, Hermoi, Hermoilija, Hermutoine, Hermutoinen, Herpo, Herppo, Herpaantuja, Herpaantunut, Hervah, Hervahtanut, Herva (voimaton, veltto), Heta, Hetale, Hetu, Hetuli, Hetule, Hetava (hapsuinen, resuinen), Heta, Hetas, Hieta, Hietas, Heda, Hedas, Hetaus, Hetta, Hettaus, Hetaz (utelias, antelias, hanakka), Hetku, Hetkua, Hetkuja, Hetkuttaja, Hetka, Hetkah, Hethahtanut, Hetkahtelija, Hetkuo, Hetju, Hetjua, Hetjuja, Hetja, Hetjailija, Ootsu, Ootsuda, Otsso, Otsk, Odzu (keinuja, heiluja, notkuja, tutisija), Hieno, Hiene, Hientä, Heno, Henokainen, Henokaine, Hoonu, Hoonukene, Hienu, Hienukainen, Hienukane, Heänu (pieni, korea, hoikka, heikko, laiha), Hihku, Hihkua, Hihkuja, Hihko, Hihkoa, Ihku, Ihkuda, Hihi, Hihe, Hihittäjä (nauraja, huutaja), Hiihtä, Hiihtäjä, Hiihtelijä, Hihtä, Hihta, Hiihte, Hiihteä, Hiihto, Hiihtoa, Hihtädä, Hihtada, Hista, Histada, Histta, Hihtta, Hizda, Hizdada (laahustaja, hiipijä), Hiili, Hiillos, Hiillostaja, Hiila, Hiilakas, Hiilty, Hiiltyä, Hiiltyvä, Hiiltyjä, Hiiltynyt, Hili, Hil, Ili, Hiile, Hile, Iile, Ildo, Ilgo, Il, Silla (loistavasilmäinen, kiihkeä, tulen lähellä viihtyvä), Hiimo, Himo, Hiimu, Himos, Hiimos, Hiimoi, Himostaja, Kime, Kimes (sanavalmis, tarinoiden kertoja, saduista pitävä, loitsuista pitävä, hyvä kuuntelija, suulas),

Hiipi, Hiipiä, Hiipijä, Hiiviä, Hiivi, Hiivis, Hiiviskelijä, Hiippa, Hiippailija, Hiippari, Hiivu, Hiivuo, Hiipie, Hivo, Hivoda, Huuvi, Huuvida, Hiili, Hiilida (hiiviskelijä, ryömijä, piileksijä), Hiisku, Hiiskua, Hiiskuja, Hiiska, Hiiskah, Hiiskahtaja, Hiiskuo, Hiisko, Hiiskoa, Hiiskoja, Hiiske, Hiiskeä, Iiska, Iiskada, Hiiskada, Hiiskuda (kuiskailija, hiljaa puhuva, hiljaa liikkuva), Hiki, Hiko, Hikoi, Hikoilija, Hiottaja, Hio, Hios, Hiostaja, Hie, Hiestyä, Hies, Higi, Higo, Itsi, Ig (kosteaihoinen, helposti hikoileva), Hila, Hilaaja, Ila, Ilaja (raahaaja, laahaaja), Hile, Hili, Hilisijä, Hilie, Hilis, Hilissäjä (helistelijä, kilistelijä, kilinästä pitävä), Hilja, Hiljai, Hiljainen, Hilje, Hilli, Hillitty, Hiljain, Hiljah, Hiljaine, Hiljaisa, Hill, Hild, Hildu, Hilduda, Illa, Hili, Hiline, Hilineda, Ilig, Hillje, Hilljes (hiljainen, rauhallinen, myöhästyjä), Hilla, Hillo, Hillu, Hilli, Hillikka, Hillukka, Hilloa, Hilloaja, Hilloi, Hilluo, Hil, Hilda, Hilloda, Ill, Illu (murentelija, muuraimista ja marjoista pitävä), Hilpa, Hilpu, Hilpale, Hilve, Hilppa, Hilva, Hilpai, Hilbu, Hilba, Hilbada, Ilp (repaleinen, hyörijä, häärääjä, heiluja), Hilpe, Hilpeä, Hilba, Hilbad (riehakas, vallaton), Himme, Himmeä, Hime, Himeä, Himpe, Himpeä, Himmentäjä, Himmentyjä, Himpi, Himmi, Hime, Himerrys, Imi (hämärästä pitävä, himmeäsilmäinen), Himo, Himokas, Himoi, Himoaja, Himoa, Himottaja, Himu, Himottu, Imu, Habmo, Hibmo (kiihkeä, ahnas, halukas, haluttu), Hinka, Hinkka, Hinkkaaja, Hinga, Hinkautuja, Hinku, Hinkua, Hinkuja, Hinkai (hankaaja, kihnuttaja, närkästynyt), Hinku, Hinkua, Hinkuja, Hinkuda, Hinkta (yskijä, vinkuja, nuhanenä), Hintelä, Hinteröinen, Hinterä (hento, heikko), Hippu, Himppu, Hipe, Hive, Hiven (pienikokoinen), Hipsu, Hipsuttaja, Hipsuttelija, Hipsi, Hipsiä, Hipsijä (hiipijä, sipsuttaja), Hirmu, Hirmui, Hirmuinen, Hirma, Hirmas, Hirmuja, Hirmo, Hirmoja, Hirmua, Hirmustuja, Hirmustunut, Hirmuisa, Hirmuine, Irmu, Hirm, Hirmuda, Irm, Irmo, Irmoz, Hirb, Hirbma, Hirbmad, Harb, Harbma, Harbmad (helposti pelästyvä, äkäpussi, suuttuja), Hirnu, Hirnua, Hirnuja, Hernu, Hernua, Hernuja, Hirnuo, Hirnuda, Hernuda, Irna, Irnua, Hirdno, Hirdnot (äänekkäästi naurava, aivastelija), Hitu, Hitunen, Hide, Hitva, Hitulainen, Hitui, Hituinen, Hituine, Hidu, Hidune, Hidulane, Hidukane, Hilva, Hirva, Hitva, Hitvakka, Hitve, Hitvelöinen, Hidve, Hidveine (kapeavartaloinen, siro, heikko), Hiukka, Hiuka, Hiuke, Hiuve, Hiukkanen, Hiue, Hiues, Hiukkainen, Hiukkaine, Hiukku, Hiukkuinen, Hiukkuine, Hiuk, Hiugi, Jeugo (pienikokoinen, muruista pitävä), Hohi, Hohisija, Hoho, Hohottaja, Hohis, Hohissija (tohisija, nauravainen), Hohka, Hohko, Hohkomainen, Hohkaantunut, Ohk, Oha, Ohada, Hohku, Hohkuva, Hohkuja, Hohkua, Hohkuo (hauras, höperö, hajamielinen), Hohta, Hohtava, Hohde, Hohtaja, Huohta, Huohtuo (loistava, säteilevä, uhoaja), Hoikka, Hoike, Hoiketa, Hoiki, Hoikistuja, Hoikistunut, Hoik, Hoikke, Oikka, Oik, Voik, Voiti (hento, laiha, kaunis, heikko), Hoila, Hoilaaja, Hoilo, Hoilottaja, Hoiloa, Hoilu, Hoiluo, Heila, Heilaaja (huutaja, parkuja), Hoippu, Hoippua, Hoippuja, Hoiper, Hoipertelija, Hoippe, Hoipe, Hoipperoitsija, Oibe, Oiberdada, Hoajppu, Hoajppud, Hoibardallad (hoippuja, kompastelija), Hoita, Hoitaja, Hoito, Hoitu, Hoitua, Hoitta, Hoihta, Hointa, Hoitoa, Oita, Hoida, Hoid, Hoiu, Hoius, Voido, Vuido, Suoito, Hoitat, Hojda, Hojdad, Hoiva, Hoivaaja, Hoivattu, Hoive, Hoivettu, Hoitto, Hoimi, Hoime, Hoima, Hoimia, Hoivi (hoivaamisesta pitävä, rauhoittelua tarvitseva), Hoke, Hokea, Hoki, Hokija, Hoku, Hokema, Hokuo, Hokki, Hoka, Hokkia, Oge, Ogeda, Hoakka, Hoakkat, Hoakko (lörpöttelijä, neuvojen antaja, aikoja), Holho, Holhottu, Holhoaja, Holhi, Holhokki, Holhod, Holkko, Hoalko, Hoalkot, Holhu (hoivattu, vaalittu, ahne), Holi, Holisija, Hola, Holajaja, Holah, Holahtanut, Holina, Holajoa (hölisijä, hölskyttelijä), Holo, Holottaja, Holakka, Holu, Holottoa, Holotada (hoilottaja, ahneesti juova), Homma, Hommai, Hommailija, Omma (puuhakas), Honto, Hontto, Honta, Hontalo, Honte, Hontelo, Hond, Honne, Honneda (pitkä, hoikka, veltto, kömpelö, siro, hento), Hope, Hopea, Hoppi, Hoppia, Hopie, Hobed, Hobje, Hobdu, Epe, Epea, Hobe, Hobeda, Ebdo, Ibdi, Suophe, Suope, Suopes, Subbe, Subbed, Sope, Sopeda (hopeasta pitävä, hopeanväriset hiukset tai silmät omaava), Hoppu, Hopu, Hoputtaja, Hoppuilija, Hopa, Hopakka, Hopakko, Hoppud, Hoppui, Hoappo (hätäilijä, hutilus, riitelijä), Hori, Horis, Horisija, Hora, Horia, Horajaja, Horajoa, Horiseda, Horah (höpöttäjä, murisija, sekavia puhuva, kuorsaaja, hörppijä), Horju, Horjua, Horjuja, Horjuva, Horjuvainen, Horjuttaja, Horjahtelija, Horjakka, Hori, Horilo, Horjuo, Horjah, Horjahtoa, Horjakko, Herja, Herjah, Herjahtoa, Horia (hoipertelija, hapuilija, pitkä, helposti eksyvä), Horne, Hornea, Horna, Hornakka, Horni, Hornie, Horn, Vorna (viileäihoinen, herkkä, hento, hauras), Horo, Horottaja, Horka, Horkama, Horkko, Horkoi, Horkoinen, Hork, Horgu, Horguh (suutaan ammollaan pitävä, hauras), Horro, Horros, Horru, Horrus, Horto, Hortto, Hortoi, Hortoilija, Hortu, Hortua, Horre, Hortei, Horteinen, Hore, Horteissa (uneksija, kuljeksija, ajatuksissaan viihtyvä), Hosu, Hosua, Hosuja, Hosa, Hosi, Hosia, Hosai, Hosaisija, Hoska, Hosuo, Hosuda, Osu, Osuda, Hoassa, Hoassat (huitoja, hätiköijä, huiskija, touhuaja), Hota, Hotaisija, Hotai, Hoti, Hotia, Hotija (huitoja, sipaisija, hotkija), Hoto, Hotottaja, Hota, Hotakka, Hotakko (pehmeä, hauras, lörpöttelijä, äänekäs), Hotti, Hotta, Hottinen, Hötti, Höttine, Höttinen, Höttiäinen (siro, pienikokoinen), Houkka, Houkki, Houkkia, Houkkio, Houke, Houkas, Houkastaja, Houk, Houkkaaja, Hoawke, Houhka, Houhto, Houhtoa, Houhtu, Houhtua, Houna (hupakko, hassu, iloinen, leikkisä, hupsu, narraaja), Houku, Houkuttelija, Houkutus, Huoko, Huku, Hukutada, Houkuttaja, Hauku, Haukuttaja, Houko, Augu, Augutada, Ukto, Hokka, Hokkatit (yllyttäjä, yllytyshullu, petkuttaja), Houri, Houria, Hourija, Houra, Hourai, Hourailija, Houraus, Houre, Hourio, Houru, Hourie, Hourida, Hoawre, Hoavri, Howri, Howriidit, Hovra, Hovrad, Howru (hourailija, rauhaton, joutavia puhuva, pelleilijä), Huhi, Huhisija, Huha, Huhah, Huhahtaja, Huhahtelija, Huhina, Huhissija (suhisija, huhuilija), Huhki, Huhkija, Huhkia, Huhka, Huhkaisija, Huhkie (ahertaja, hosuja, nopealiikkeinen), Huhu, Huhui, Huhuilija, Huuhu (huutaja, melskaaja), Huika, Huikka, Huikkailija, Huikkaaja, Huikai, Huiga, Huiku, Huikuda, Huik, Uiko, Huike, Huiket (huutaja, hihkuja, hoilottaja), Huike, Huikea, Huika, Huiku, Huikka, Huiki, Huikistelija, Huikentelevainen, Huikkai, Huikkailija, Huikai, Huiji, Huijis, Huijistelija, Huikaisija, Huie, Huikie, Huija, Huiji, Huijo, Huige, Huiged, Huiga, Huigai, Huigaita, Hujutada, Huju, Uju, Ujutada, Uid, Uidi, Uigo, Uiga, Uigas (tuima, vinha, ujo), Huisku, Huiskua, Huiski, Huiskia, Huiskija, Huiskuttaja, Huiskea, Huisko, Huiskoa, Husko, Huskoa, Huiskie, Huiskuo, Huska, Huskai, Husku, Huskutada, Huisa, Huisata, Huiskuda, Huisu, Huisutada, Husko, Huskot (huojuja, heiluja, hosuja, nopealiikkeinen), Huito, Huitoja, Huitoa, Huimi, Huimia, Huimija, Huita, Huitai, Huitaisija, Huite, Huitelija, Huitu, Huitukka, Hujdo, Hoite (huiskija, kuljeskelija, pitkä, laiha, vetelä), Huka, Hukkaaja, Hukka, Uka, Ukta, Ukto, Hukattu, Hukkua, Hukku, Hukkuja, Hukkunut, Hukkuo, Hukkau, Hukkuda, Hukkah, Hukke, Ukka, Huku, Ukko, Uka, Ukas, Hohkka, Hohkkai, Hokko (katoilija, asioiden kadottaja, tuhlaaja, haaskaaja), Hula, Hulah, Hulahtaja, Hulahtelija, Huli, Hulisija, Hulina, Hule (huhuilija, vikkelä, telmijä, kuljeksija), Hulju, Huljua, Huli, Uli, Huljuttaja, Huljah, Hulje, Hulja, Huljakas, Huljakka, Huljuda, Huljutada (huojuja, heiluja, pitkä, solakka, reipas, hiipijä, hoipperoiva), Hulkku, Hulkkua, Hulkkuja, Hulkka, Hulka, Hulku, Hulkuttaja, Hulkko, Hulkkoa, Hulkkoja, Hulkkonen, Hulkuttelija, Hulkki, Hulkkia, Hulke, Hulkke, Ulkku, Ulkkua, Hulkuda, Ulk, Ulko, Ulkob (hölskyttelijä, kuljeksija, kiertelijä), Hullu, Hulluttelija, Hulla, Hullaantuja, Hullutus, Hulli, Hullus, Hulluine, Hulluinen, Ullu, Hull, Hullutada, Ul, Ula, Ulato, Oll, Hulli, Hullit, Hullo, Hullotit (telmijä, mieletön, riehakas, mellastaja, raivokas), Hulma, Hulmakka, Hulme, Hulmi, Hulmiutunut, Hulva, Hulvainen, Hulvaine, Hulvai, Hulla, Hulva, Hulvattu, Hulvaton, Hulla, Hullattu (voimaton, kivulloinen, helposti pyörtyvä), Hulmu, Hulmuta, Hulma, Hulmui, Hulmuilija, Hulme, Hulmi, Hulmah, Hulmahtanut (liehuja, levoton, ahmija), Hulpa, Hulpakko, Hulpakka, Hulpakas, Hulpokas, Hulpo, Hulpe, Hulpea, Hulppe, Hulppea, Hulpattaja, Ulba, Ulbakas, Ulp, Ulb, Ulbi, Ulpi, Ulpida, Hulpi, Hulpida (puhelias, reipas, komea, vallaton, hölmö, veltto), Hulva, Hulvah, Hulvahtelija, Hulvas, Hulvastelija, Helve, Hulvi, Hulvaton (ahmija, huolimaton, uskomaton, vetelys), Humi, Humisija, Huma, Humahtaja, Humina, Humu, Humaja, Hummi, Humminen, Humah, Huvi, Huva, Huvah, Umi, Umiseda, Uma, Umada, Umin (hymisijä, huutaja), Humppa, Humppana, Humpakko, Humpa, Humpattaja, Humpo, Humppai, Humppailija, Humpu (hupakko, lörpöttelijä, touhukas, löntystelijä), Huna, Hunakka, Huni, Hunikka, Hunis, Hunisko, Hunattaja, Hunha, Hunittaja, Hunhe, Hunai, Hunhu, Hunhutada (honottaja), Huoka, Huokai, Huokailija, Huoa, Huokua, Huoku, Huokuja, Huoko, Huokonen, Hoa, Hoka, Hokua, Hoku, Hokus, Hoko, Huoahto, Huokavus, Huokain, Huoga, Huokazuda, Oga, Ogata, Ogah, Ogahta, Oku, Okua, Hoogu, Hooguda, Hoog, Hoou, Ug, Suokke, Suokket (huokailija, lepäilijä, läähättäjä, ähkijä, vinkuja), Huoju, Huojua, Huijuja, Huojuttaja, Huoja, Huojahtelija, Huojuo, Huojah (heiluja, lepäilijä, horjuja), Hura, Hurah, Hurahtanut, Hurat (vasenkätinen, outo, surullinen), Huri, Huris, Hurisija, Huristaja, Huristelija, Hurah, Hurahtaja, Hurahtanut, Hurina, Huru, Hurai, Hurahtada, Hurda, Uri, Urisa, Huriseda, Hurada, Huru, Huruda, Urikso, Hurra, Hurrat, Hure, Huretit, Hura, Huratit, Hore, Horetted, Hurka, Hurkai, Hurko, Hurkoa, Hurgu, Hurguda, Hurguttada, Hurkta, Hurga, Hurge (hurisija, surisija, hyräilijä, joikuja, kiirehtijä, viilettäjä), Hurja, Hurjas, Hurjastelija, Hurji, Hurjimus, Huri, Hure, Hureutujo, Hurjo, Hurjoh, Hurju, Hurjutada (hillitön, höperö, hassuttelija, villi, innokas), Hurme, Hurmeh, Urm, Urma, Urmane, Urmanen, Hurma, Hurmi, Hurmio, Hurmo, Hurmos, Hurmaaja, Hurmattu, Hurmaantunut (kiihkeä, kiukuttelija, pyörtyilevä, verta vuotava), Hurna, Hurnakka, Hurnakko, Hurnia, Hurnija, Hurni, Hurnida (reipas, rivakka, ilakoitsija, nopea), Hute, Hutera, Hutero, Hutela, Hutelo, Huti, Hutikka, Huta, Hutakka, Hutu, Hutukka, Hutiloija, Hutaisija, Hutai, Hutilus, Hutikko, Hutisko, Hutis, Hutisija, Hutajaja, Hutisuttaja, Hutistaja, Hutistelija, Hutia, Hudi, Hudida, Hutja, Hudia, Hutjake, Hutji, Hutjia, Hudja, Hudjas, Uda, Hutju, Hutjua, Hutjata, Hutjah, Hutjahtaja, Hutjuttaja, Hutjakka, Hutjuo, Hutka, Hutkia, Hutkija, Hutko, Hutkoa, Hutku, Hutkutada, Hutra, Hutrakka, Hutrakko, Hutrana, Hutri, Hutria, Hudr, Hotra, Hotras, Huttu, Hutta, Hutuuttaja, Huttu, Huttuuttelija, Huttuda, Huttutada (vaappuja, hätiköijä, huitoja, huolimaton, tutisija, heiluja, solakka, touhukas, viskoja, hauras, heikko), Huude, Huuta, Huudehtija, Huuve, Huuveh, Huutehine, Huutehinen, Hudeh, Ude, Udeh, Hude, Hudeg, Uude, Uudetada, Uda, Udas, Huhte, Uoas, Ud, Udda, Huuru, Huura, Huurre, Huurtua, Huurtuja, Hurre (huurusta pitävä, huurua hengittävä, talvella syntynyt), Huuhka, Huuhkaja, Huhka, Huhkaja, Huhku, Uhkaja, Uuhka, Uhka, Huuhkai, Huuk, Vuuk, Huuhku, Huuhkuttaja, Huukko, Huukkonen, Huukkoa, Huukkoja, Huuko, Huukoa, Huukoja, Hukkada, Hukka, Hukkai, Hukkaida, Hukutada, Huku, Huua, Ugo (huhuilija, huutelija, vinkuja), Huuma, Huumattu, Huumaaja, Huumaantunut, Huumaus, Huume, Huumeinen, Huumelo, Huumeh, Huumehtija, Huumeltaja, Huumah, Huumahtaja, Huum, Um (pyörtyilijä, kuumeinen, huimauksesta kärsivä, lumoava, höperö, touhukas, uhoaja), Hydä, Hytä, Hytäjäjä, Hyde, Hye, Hyte, Hytei, Hyteinen, Hytelmä, Hytelä, Hytelö, Hyteä, Hyti, Hytö, Hytelöijä, Hudi, Hudine, Hudikene (hytisijä, värisijä, kylmänarka, heikko), Hyhe, Hyher, Hyhertäjä, Hyhertelijä, Hyhi, Hyhis, Hyhisijä, Hyhy, Hyhyttäjä, Hyhky, Hyhkyä, Hyhkyjä, Huhu, Huhuttaja, Huhki, Huhkida, Uhi, Uhis, Uhiseda (kukertaja, keinuja, keinuttamisesta pitävä, hymisijä, hyrisijä), Hyke, Hykertäjä, Hykertelijä, Hyky (nauravainen, kihertelijä), Hykä, Hykähtäjä, Hykäs, Hykästelijä, Hykättäjä, Hyky, Hykyttäjä, Hykki, Hykkiä, Hykkijä, Hykäh, Hyke, Hykke, Hykkeä, Hyhke, Hyhkeä, Huke, Hukettada, Hukki, Hukkida (säpsähtelijä, nytkähtelijä, silmien räpyttelijä, nyyhkijä, nikottelija), Hylly, Hyllyä, Hyllyjä, Hylli, Hylliä, Hyllerö, Hullu, Hulludä, Hyllyö, Ulli, Ullida (notkuja, keinuja, pyöreä), Hylä, Hylätty, Hyljä, Hyljätty, Hylkä, Hylkääjä, Hylje, Hyljeksitty, Hylki, Hylkiä, Hylkijä, Hylkiö, Hylky, Hyle, Hylkie, Hulgä, Hulgäi, Hulja, Ulja, Ula, Ulata, Hilgot, Hilgo, Hilka, Hilkahet (hylätty, jätetty, asioiden kesken jättäjä, helposti kyllästyvä), Hymi, Hymisijä, Hymis, Hymistäjä, Hymistelijä, Hymä, Hyminä, Hymy, Hymyi, Hymyilijä, Hymäh, Hymähtäjä, Hymähtelijä, Hymie, Humi, Hymineh, Hummi, Umi, Umiseda, Hubma, Hubmat (mumisija, hiljaisen äänen omaava, värisevällä äänellä puhuva, vapisija), Hyni, Hynisijä, Hyninen, Hyny, Hynynen, Hynä, Hynäilijä, Huni, Hyne, Huniseda, Hunä, Hunäda (honottaja, hyräilijä, mumisija), Hynki, Hynkiä, Hynkijä, Hynkä, Hynky, Hynkyttäjä, Hyngä, Hyngäh, Hyngähtäjä, Hyngi, Hyngy, Unge, Ungö (hymähtelijä, raskaasti hengittävä, huhuilija), Hynte, Hyntty, Hynttyyttäjä, Hynty, Hyntys, Hyntystäjä, Hyntä, Hyntti, Hyntte, Hyntteröitsijä, Hyntterö, Hyntsä, Hynsy, Hynssy, Hyntse, Hyntsy, Hyntsö, Untsi, Untsida (laahustaja, hidas, kömpelö, loikkija, koikkelehtija), Hyri, Hyris, Hyrisijä, Hyrä, Hyräjäjä, Hyrinä, Hyrähtäjä, Hyrähtelijä, Hyräh, Hyräi, Hyräilijä, Hyry, Hyryi, Hyryilijä, Hyreh, Hyrehtijä, Hyreksijä, Hyreä, Hyre, Huri, Huriseda, Hurädä, Hurä, Uri (hymisijä, hytisijä, ynisijä, murisija), Hyrky, Hyrkä, Hyrke, Hyrkentäjä, Hyrkyö, Hurge, Hurged, Hurgeh, Hurgehtida (hurisija, vauhdikas, menevä), Hyrmi, Hyrmiä, Hyrmijä, Hyrminä, Hyrmäkkä, Hyrmä, Hyrmäyttäjä, Hurma, Hurmi, Hurmitseda (ärisijä, nurisija, viluinen, hemmoteltu, usein toruttu), Hyrrä, Hyrry, Hyrriä, Hyrrijä, Hyri, Hyrisijä, Hyrryttelijä, Hurra (hyrisijä, hiipijä, hiljainen), Hyrsky, Hyrske, Hyrskiä, Hyrskijä, Hyrskäh, Hyrskähtäjä, Hyrskähtelijä, Hyrskeh, Hyrskeä, Hyrskyö, Hyrski, Hyrskie, Hyrskä, Hurska (pärskijä, nauruun purskahtelija), Hyti, Hytisijä, Hytisyttäjä, Huti, Hytinä, Hytineh, Hudiseda, Hudi, Udi, Udiseda, Hytsi, Hutsi, Hutsis, Hutsistuda (vapisija, tärisijä, kyyristelijä, käpertyjä), Hytjä, Hytjy, Hytjyä, Hytjyjä, Hytjätä, Hytkyä, Hytky, Hytkyjä, Hytkä, Hytki, Hytkiä, Hytkijä, Hytkyttäjä, Hytkähtäjä, Hytkähtelijä, Hytke, Hytkyö, Hytkeä, Hytkäh, Hytkeh (notkuja, vavahtelija), Hytri, Hytris, Hytristäjä, Hytriä, Hytrijä, Hytristelijä, Hytry, Hytryttäjä, Hyträkkä (käpertyjä, käpristelijä, värjöttelijä), Hyy, Hyytävä, Hyyty, Hyytyä, Hyytyjä, Hyinen, Hutu, Hutuä, Hutö, Hutöjä, Hyyte, Hyyteä, Hyine, Huudu, Huudunu, Hudä, Hudädä, Huudu, Huududa, Huutta, Huuda, Hu, Utu, Utuä, Hutsu, Hutsuä, Huubi, Huubida, Huubu, Huubudä, Huudu, Huududä, Ulm, Hyyde, Hyyte, Hyte, Hytelä, Hue, Huve, Hute, Hyyve, Hyyveh, Huude, Hude, Hudegi, Hudo, Hudog, Huuve, Huue, Huude, Uude (helposti kohmettuva, kylmänarka, hyytyväverinen), Hyymi, Hyymis, Hyymistyjä, Hyypi, Hyyppö, Hyymö, Hyynö, Hyyni (kyyristelijä, vaanija, varuillaan oleva), Hyyri, Hyyris, Hyyristyjä, Hyyristelijä, Hyyristäjä, Hyyriä, Hyyrijä, Hyyry (piiloutuja, kyyristelijä, ujo), Hyyvä, Hyyvy, Hyyvys, Hyyväs, Hyyvö, Hyvö, Hyvönen, Hyyvöksijä, Hyyvi, Hyyvis, Hyyvistäjä, Hyyvistelijä, Hyyväh, Hyyvähtäjä, Hyylä, Hyylö, Huuvi, Huuvida (piiloutuja, lymyilijä, hiipijä), Hyöky, Hyökä, Hyökyä, Hyökyjä, Hyö, Hyöy, Hyöä, Hökö, Hööge, Ööge, Hööke, Ööke, Höök, Öök, Ööki, Hööki, Höökiä, Höökijä, Hyökkä, Hyökkääjä, Hyökkäilijä, Hyökky, Hyökkyä, Hyökkyjä, Hyökyi, Hyökyilijä, Hyöki, Hyökiä, Hyökijä, Höökle, Höökleda, Hyöklähtäjä, Hyöklä, Hyöke, Hyökelehtijä, Ioko (ryntäilijä, syöksähtelijä, rauhaton, hyppijä), Hyöri, Hyöriä, Hyörijä, Hyörä, Hyörääjä, Hyörinä, Hyöriäinen, Höyry, Hyöryläinen, Hörä, Hööri, Höörida, Hööra (touhukas, levoton, vilkas, häärijä, rauhaton, pyöriskelijä, kieriskelijä, hyörijä, hötkyjä, mahdoton),

Häijy, Häjy, Häjyi, Häjyilijä, Häjyine, Häjyinen, Äio, Haeggjo, Hiejji, Hiejjies, Hädjo, Heäjje (hankala, kiusanhenki, ilkimys), Häike, Häiki, Häikiintyjä, Häikittäjä, Häikyttäjä, Häiky, Häikkeä, Häikke, Häikä, Häiktu, Äigi, Äigida, Häikida (heikentynyt, sairaudesta selvinnyt, helpottunut), Häikä, Häikäi, Häikäilijä, Häikäilemätön, Häikkä, Häikäle, Häikiö, Häikeä, Häikis, Häikistelijä, Häiki, Äiki, Häikki (empijä, ujostelija, hävytön, härnääjä, levoton), Häikä, Häikäi, Häikäisijä, Häikäisevä, Häikäistynyt, Häie, Häjä, Häijä, Häike, Häikeä, Häikö, Häikke, Häigä (valoa vierastava, helposti sokaistuva), Häily, Häilyä, Häilyjä, Häilyvä, Häilä, Häili, Häiliä, Häilä, Häilääjä, Häilähtäjä, Häilyttäjä, Häiläkkä, Häiläh, Häilyö, Häiludä, Häilda, Häuluä, Äulä, Häulä, Äili, Äilida, Häila, Häilatada, Äil, Äilu, Hälli, Hällida, Häll, Hällu, Äl, Ällo (heiluja, keinuja, keinuttamisesta pitävä, vilkas, huojuja, kuljeskelija), Häime, Häimertyjä, Häimertynyt, Häimä, Häimäi, Häimäilijä, Häimeä (helposti häkeltyvä, pökertyvä, neuvoton, hapuilija), Häippä, Häippy, Häippänä, Häipä, Häippe, Häippääjä, Häippäilijä, Häipäkkä, Häipö (hipaisija, hontelo, laiha, hoippuja), Häipy, Häipyä, Häipyjä, Häipyvä, Häipyväinen, Haipua, Haipu, Häippy, Häippyä, Häipe, Häivä, Häiväh, Häivähtäjä, Häippä, Häippäi, Häippäisijä, Häipertyjä, Häipä, Häipyö, Häipa, Häima, Häipär, Hääbu, Hääbuda, Haeiba, Haeibat, Aje, Ajepa, Ajepanet (katoilija, eksyjä, hämmentynyt, riutuva, unisilmäinen), Häiri, Häiritsijä, Häiriintynyt, Häiriö, Häirikkö, Häirida, Häire, Haere, Haeretit, Häirat, Heirat, Häira, Heira, Häiräh, Häirähtänyt, Häirä, Häirääntynyt, Häirtyä, Häirähdys (säikky, hämmentynyt, hermostunut, erehtyväinen, asioiden keskeyttäjä, lyhytjännitteinen), Häitä, Häittä, Häite, Häiteä (helposti häikäistyvä tai häiriintyvä), Häke, Häkeltäjä, Häkeltyjä, Häkeltynyt, Häkertäjä, Häkke, Häkkä, Häkelö, Häkerö, Häku, Häkula, Häkulased (epäselvästi puhuva, hätäinen, hämmentynyt, rauhaton, haparoiva), Häki, Häkiä, Häkki, Häkkinen, Häkkiä, Häkijä, Häkittäjä, Häky, Häkyttäjä, Häkkä, Häkä, Häkky, Häku, Häkuttäda, Häkitada (arkanapainen, helposti hengästyvä, läähättäjä, hoputtaja, torjuja, kieltäytyjä), Häkky, Häkkyrä, Häkkä, Häkkärä, Häkkäröitsijä, Häkkyö (vastustelija, estelijä), Häli, Hälinä, Hälis, Hälisijä, Häly, Hälineh, Äli, Älis, Äliseda (meluaja, äänekäs, levottomasti liikkuva, puhelias), Hällä, Hälläke, Hälli, Hälläköitsijä, Hällittäjä, Häll, Äl, Ällo (levoton, touhukas, omiaan hääräilijä, keinuja), Hälve, Hälpe, Hälvennyt, Hälveä, Hälvi, Hälvä, Hälväkkä, Hälbi, Hälbida, Hälba, Hälbada, Haelba, Haelbat, Aelba, Aelbat (vaikeasti syntynyt, häipyjä, eksyjä, karkuun livahtelija, laiha), Hämme, Hämmentäjä, Hämmentynyt, Hämi, Hämmi, Hämminki, Hämmen, Hämmä, Hämmäs, Hämmästynyt, Hämäs, Hämästuda, Häme, Häma, Hämas, Ämme, Ämmeldada, Haemma, Haemmas, Haemmastuvvat, Heä, Heämas, Heämastud, Heämaskid, Hämä, Hämääjä, Hämääntynyt, Hämäi, Hämäinen, Hämäkkä, Hämeä, Hämerä, Hämertynyt, Hämeltynyt (sotkija, ymmällään olija, sekoittaja, helposti pelästyvä, ihmettelijä, sekavia puhuva, ujo, ällistynyt), Hämy, Hämyi, Hämyinen, Hämu, Ähm, Ähma, Ämunen, Ämune, Hämunen, Hämune, Ähmu, Ähmunen, Ähmune, Hämä, Hämärä, Hämärtäjä, Hämärikkö, Hämärtynyt, Hämäri, Hämär, Hämärdudä, Ämä, Ämärikko, Hämardada, Ämar, Ämardo (valoa vierastava, hämärän aikaan syntynyt, hämärästä pitävä), Hävy, Hävytön, Häve, Häveliäs, Häpä, Häpäi, Häpäisijä, Häpy, Häppi, Häppiä, Häppijä, Hävä, Häpi, Häpie, Häppy, Häpe, Äpe, Äpeä, Äpi, Äpiä, Häbi, Häbitu, Häbe, Äbi, Haeppa, Haeppad, Haeppanit (häpeilevä, häpeilemätön, häpyään esittelevä, häpyään piilotteleva), Häplä, Häpläkkä, Häpläkkö, Häpläköitsijä, Häply, Häplättäjä, Häblä, Häblätada (puhelias, hätiköivä, ajattelematon, lörpöttelijä), Häpsi, Häpsiä, Häpsijä, Häpsä, Häpsäh, Häpsähtäjä, Häpsähtelijä, Häpsähtädä (hätiköivä, helposti säikähtävä, säpsähtelijä, hiipijä, joutavia puhuva), Häpä, Häpäkkä, Hävä, Häväkkä, Häpäkkö, Häpäköitsijä, Häve, Hävelö, Häpa, Häipa (hätäinen, malttamaton, hutiloitsija, heikko, suupaltti), Häri, Häris, Härisijä, Häristäjä, Häristelijä, Häriseda, Häristada (ärisijä, murisija, huitoja, pelottelija, uhmakas, uhittelija), Härnä, Härnääjä, Härnäi, Härnäilijä, Ärnä, Ärnäh, Ärnähtelijä, Ärna, Ärnas, Ärnastuda, Ärni, Ärnida (ärsyttäjä, kiusoittelija, telmijä, ärähtelijä, tiuskija), Härskä, Härskättäjä, Härsky, Härskyä, Härskyjä, Härski, Härske, Härskeä, Härskeh (äänekäs, pärskijä, nuhainen, riitelijä, ärisijä), Härsy, Härsyttäjä, Härsä, Härsääjä, Härssy, Härzy (ärsyttäjä, kiusaaja, touhukas, härnääjä, yllyttäjä), Härtsä, Härtsi, Härtsikkä, Härtsikäs, Härtsy, Härtsykkä, Härri, Härrikäs, Haerce, Haerco, Haercot (vilkas, oikukas, piikittelijä, keimailija, kiusaaja, rauhaton), Häsy, Hässä, Hässäkkä, Häsä, Häsättäjä, Häsääjä, Häsi, Häsäjeä (meluisa, touhukas, hosuja, räkättäjä, hiipijä), Häti, Hätistäjä, Hätis, Hätistelijä, Hätistetty, Hätyytetty, Häthä, Häätä, Heätä, Hiätä, Hätinä, Hati, Häty, Hätys, Hätystäjä, Hätyyttäjä, Hätystelijä (kiusaaja, hätyyttäjä, ahdistelija), Hätkä, Hätkähtäjä, Hätkähtelijä, Hätkäh, Hätkähdyttäjä, Hätki, Hätkiä, Hätkijä, Hätkijeä (säpsähtelijä, hotkija, vilkas), Hätsi, Hätsittäjä, Hätsä, Hätsättäjä, Hätse, Hätsy, Häsi, Hätsäkkä, Hätsa (touhuaja, toisten asioihin puuttuja, sotkija, räkättäjä, hosuja, riitelijä, voimakas, terve), Hätä, Hätäi, Hätäinen, Hätäilijä, Hätääntyjä, Häty, Hätyyttäjä, Hätyyttelijä, Häti, Hätikkö, Hätiköitsijä, Hätäh, Hätähinen, Hätäe, Hättö, Hättöi, Hädä, Häda, Häde, Hätöi, Hätäine, Hädaline, Hädane, Hädaldada, Hädatseda, Äda, Ädali, Haette (hätäilijä, hoputtaja, tuskainen, kuumeinen, malttamaton), Hätä, Hätärä, Hätälä, Häte, Hätelä, Häterä, Hätäröijä (tihrusilmäinen, utusilmäinen, heikkonäköinen), Häve, Häveltäjä, Hävä, Hävältäjä, Hävelö, Äva, Ävatada, Ävatleda (nopeasti puhuva, suupaltti, toisten sanojen toistelija), Häyry, Häyryäjä, Häyryö, Häyrä, Häyräkkä, Häyr, Äur (kuumeinen, temmeltäjä, riitelijä, toikkaroitsija), Hääly, Hiäly, Heäly, Häälyäjä, Hääli, Heäli, Hiäli, Hääliä, Häälijä, Häily, Häilyvä, Häälinä, Häälä, Heälä, Hiälä, Häälääjä (huojuja, touhuaja, rauhaton, riehuja, tavoittelija, sinne tänne kuljeskelija), Häämö, Heämö, Hiämö, Häämöttäjä, Hämö, Hämmö, Häämy, Hiämy, Heämy, Häämä, Heämä, Hiämä (väsynyt, huononäköinen), Hääri, Hiäri, Heäri, Hääriä, Häärijä, Häärä, Hiärä, Häärääjä, Hääris, Hääriskelijä, Häärtä, Häriä, Härijä, Härijeä, Heärä, Ärä, Härä, Ääri, Äärida, Haere, Haeredit (puuhailija, touhuaja, hosuja, vetelä, askartelija), Häätä, Heätä, Hiätä, Hääty, Hiäty, Häätyä, Häätyjä, Heä, Heäteä, Heäte, Heäty, Heätyö, Hiättä, Hiettä, Hiä, Hiädudä, Häta, Ävu, Ävuttä, Saette, Saettet, Haette, Haettet, Hetti, Hettit, Hähttu, Hähttut (rinnasta vieroitettu, karkailija, pakenija, katoilija, vaatteitaan riisuva), Höhi, Höhis, Höhisijä, Höhinä, Höhkiä, Höhkijä, Höhki, Höhö, Höhöttäjä, Höhe, Höhke, Höhkeä, Höhkejeä, Höhöttädä, Höhötada (suhisija, turhan puhuja, yskijä, porhaltaja, höröttäjä, hirnuja, pölisijä, tuleen puhaltaja), Höhlä, Höhlö, Höhly, Höhe, Höhelö, Höhli, Höhliä, Höherö, Höhö, Höhkä, Höhmä, Höhke, Höhki, Höhkiä, Höhkijä, Höhkeä, Höhkejeä (hupsu, pehmeä, lörpöttelijä, pörröpää, sotkutukkainen, innokas), Höke, Hökertäjä, Hökeltäjä, Hökli, Hökliä, Höklijä, Höklä, Höki, Hökiä, Hökijä, Hökijeä, Hökis, Hökisijä, Höklö, Höklöttäjä, Hökä, Hökkä, Hökäi, Hökäisijä, Höglä, Hökö, Hövi, Höglö, Höglötädä (ahmija, epäselvästi puhuva, köhisijä, yskijä, puuhakas, kiireinen, kömpelys, möläyttelijä, hölpöttäjä, höpisijä, sopertaja), Hökke, Hökkeli, Hökkelö, Hökki, Hökkelöitsijä, Höke, Hökeli, Hökelö, Hökä, Hökäle, Hökerö (hupsu, hutilus, holtiton, hätähousu, hölmö), Höksä, Höksi, Höksiä, Höksijä, Höksäh, Höksähtänyt, Höksättäjä, Hökseä, Höksejeä, Höksähtädä, Heksä, Heksäh, Heksähtädä (nyyhkijä, naurunpuuskainen, päähänpistoja saava, mielensä muuttaja, hörähtelijä, hirnahtelija, huhuilija), Hökö, Hököte, Hökötin, Hökötti, Hököttäjä, Hökkä, Hökkäh, Hökkähtada (paikallaan kököttäjä, odottaja, touhuaja, turhan puhuja, nauravainen, sopertelija, ajattelematon, äkkinäinen), Hölkkä, Hölkä, Hölkkääjä, Hölky, Hölkyttäjä, Hölkyttelijä, Hölköttelijä, Hölkö, Ölki, Ölkida (hiljaa liikkuva, lönkyttelijä, hyppelijä, loiskuttelija), Höllä, Höllö, Hölle, Hölli, Höllittäjä, Höllentäjä, Hölly, Höllöi (hellittäjä, väljissä vaatteissa viihtyvä, periksi antaja, roikkuja, hellyttävä), Hölmö, Hölmä, Hölmy, Hölmäkkä, Hölmöilijä, Hölmis, Hölmistynyt, Hölmöläinen, Hölmöi (tyhmyyksien tekijä, suupaltti, vetelys, surullinen), Hölpö, Hölpöttäjä, Hölppä, Hölppi, Hölppänä, Hölppö, Hölpä, Hölpäkkä, Hölpäkkö, Ölp, Ölpi (pälpättäjä, roikkuja, hölkkääjä, suulas, tyhmyri), Hölsky, Hölskyä, Hölskyjä, Hölskyttäjä, Hölskyttelijä, Hölskä, Hölske, Hölskö, Hölsköttäjä, Hölsku, Hölskutada (ravistelija, pälpättäjä, suulas, heiluja, hötkyjä, huljuttaja, huljutuksesta pitävä), Hölty, Höltyä, Höltyvä, Höltyväinen, Hölte, Hölteä, Hölttä, Höltejeä (hellittäjä, heiluja, löysähampainen, väljähampainen, holtiton), Hölve, Hölvennyt, Hölvä, Hölväi, Hölväilijä, Hölväkkä, Hölvö (turhanpuhuja, toljottaja, alakuloinen, heikko), Hölö, Hölöttäjä, Höli, Hölis, Hölisijä, Höly, Hölä, Hölähtäjä, Höläh, Hölähtada, Hölötada (hälisijä, pölpöttäjä, usein putoileva, nopeasti kasvava, rähisijä, veteen pulahtelija), Höme, Hömelö, Hömeli, Hömerö, Hömme, Hömmelö, Hömmerö, Hömeltäjä, Hömelöitsijä, Hömmelä (höperö, huonomuistinen, pehmeä, joutavia puhuva, hassahtanut), Hömpsy, Hömpsä, Hömpsö, Hömsy, Hömpsykkä, Hömpsäkkä, Hömpsi, Hömpsiä, Hömpsijä, Hömpsyttelijä, Hömpsöttäjä, Hömseä, Hömsejeä, Hömssy, Hömssä, Hömsä, Hömppä, Hömppänä, Hömppelö, Hömpperö, Hömpö, Hömpöttäjä, Höpe, Höperö (kömpelö, joutavia puhuva, huolimaton, touhuaja, hassu), Hönkä, Hönky, Hönkö, Höngä, Höngy, Höngöi, Hönkiä, Hönkijä, Hönkyä, Hönkyjä, Hönke, Hönkeh, Hönkeä, Hönkejeä, Hönkäi, Hönkäilijä, Hönkyö (yskijä, innokas, kiireinen, uhoaja, hönkijä, levoton, lähelle tuleva, tiuskija, köhijä), Höpe, Höperö, Höpi, Höpiö, Höpelö, Höppe, Höppelö, Höpperö, Höppä, Höppänä, Höppärä, Höpertyjä, Höperöitsijä, Höppivö, Höperöijä (ajattelematon, saamaton, hupsu, hassu, sekavia puhuva), Höpi, Höpisijä, Hövä, Höpä, Höpäjäjä, Höpinä, Höpöttäjä, Hövi, Höpö, Höpöttädä, Höpöi (mumisija, sekavia puhuva, hupsija, hourija, lörpöttelijä), Höplä, Höplö, Höply, Höpleä, Höplejeä, Höpliä, Höplöttäjä, Höblä, Höbliä, Höbli, Höble, Höblö, Höblei, Höblötädä (veltto, hajamielinen, hupsu, suulas, hutiloija, lerppahuuli, epäselvästi puhuva, kömpelö), Höppä, Höppö, Höppänä, Höppy, Höpe, Höpelö, Höpperö, Höppe, Höppelö, Höppälö (hauras, laiha, siro, pehmeäihoinen), Höpsä, Höpsäkkä, Höpsö, Höpsy, Höpsi, Höpsijä, Höpsiä, Höpsyttäjä, Höpsöttäjä, Höpsäh, Höpsähtänyt, Höpsäkkö, Höpseä, Höpsejeä, Höpsie, Höpsähtädä, Höpsutada, Höpsah, Höpsahtada, Höpsu (hassu, hupsu, hourija, unohtelija, arvaamaton, heiluttelija, pudistelija, kömpelö, alakuloinen, hypähtelijä, kepeästi liikkuva), Hörhö, Hörö, Höröttäjä, Hörkö, Hörhy, Hörhöttada, Hörhötada, Horho, Horo, Horhottada (nauravainen, hyrisijä, hamuilija, onnellinen, hirnuja, hohottaja), Höri, Höris, Hörisijä, Höristäjä, Höristelijä, Hörä, Höräh, Hörähtäjä, Hörähtelijä, Hörrä, Hörinä, Höry, Hörinen, Hörine (matalaääninen, hyrisijä, marisija, hyrähtelijä, huhuilija, puhelias, pörisijä), Höri, Höris, Höristäjä, Höristelijä, Hörki, Hörö, Hörrö, Hörkä, Hörkkö, Höryä, Hörkkä, Hörkköi, Hörkki, Hörkkie, Hörkke, Hörkis, Hörkistelijä, Hörkistuda, Hörko, Hörkotada, Hörtso, Hörppä, Hörpä, Hörpö (tarkasti kuunteleva, höristelijä, korvien heiluttaja, varuillaan oleva, epäilijä, pälyilijä, tarkkakatseinen, toljottaja), Hörpä, Hörppi, Hörppiä, Hörppijä, Hörppy, Hörpy, Hörpättäjä, Hörpö, Hörpöttäjä, Hörppö, Hörpäkkö, Hörpötada, Hörppänä, Hörpe (hörppijä, kulauttaja, pälpättäjä, lörpöttelijä), Hörskä, Hörske, Hörsky, Hörskyä, Hörskyjä, Hörskyttäjä, Hörskeä, Hörskejeä, Hörskyö, Hörskeh, Hörsku, Hörskuttädä, Hörskutada (innokas, touhukas, rohkea, vilkas, riitelijä, piereskelijä), Hössö, Hösö, Hösy, Hössy, Hösä, Hössä, Hössi, Hössikkä, Hössyttäjä, Hössöttäjä, Hösälö, Höse, Höselö, Hösäh, Hözäh, Hözähtädä, Hözä, Höza, Hözah, Hözahtada, Hözö, Hözötada, Hösa, Osu, Ösö (hauras, hajamielinen, huolimaton, malttamaton, hosuja, toheltaja, turhia puhuva, ulostaja), Hötky, Hötkyjä, Hötkyi, Hötkyilijä, Hötkä, Hötkylä, Hötkäle, Hötkelö, Hötki, Hötkiä, Hötkijä, Hötkyä, Hötkyttäjä, Hötkö, Hötköttäjä, Hötke, Hötkeltäjä (huolimaton, veltto, kömpelö, joutilas, hidas, isokokoinen, rötköttäjä), Höty, Hötelä, Hötelö, Hötte, Hötterö, Höttä, Höttö, Höttönen, Hötö, Höttöi, Höttöinen, Hötinä, Höte, Höteröitsijä, Hötäkkä, Hötty, Höttyi, Höttyilijä, Hötä, Höttei, Höttelö, Höti, Hötis, Hötisijä (saamaton, tutisija, hytisijä, höpisijä, vetelys, touhukas, innokas, hätäisesti puhuva), Höyhe, Höyhenen, Höyhö, Höyhön, Höyhönen, Höyhöi, Höyhöin, Höyhöinen, Hööhen, Hööhön, Höyhä, Höyhäme, Höyhemä, Höyhenä, Höyne, Höynehe, Höyhentäjä, Heyhe, Heyhen, Heyhenen, Höyhte, Höyhtelö, Höyhten, Höuneh, Huune, Huuneh, Heune, Heunez, Höune, Eve, Ehme, Ehmes, Ohme, Ehe, Eheme, Ehemed, Ehtme, Ehtmed, Soousa (untuvainen, pehmeäihoinen, siro, kevyt, höyhenistä pitävä, höyhenillä makaava), Höykkä, Höykkö, Höykä, Höykö, Höyke, Höyky, Höykyttäjä, Höykkyyttäjä, Höykky, Höykkäpäinen, Höykäh, Höykeh, Höykkeä (innokas, kiihkeä, pirteä, hupsu, touhukas, voimistuva, parantuva, heiluttelija, huutaja), Höynä, Höynäyttäjä, Höynähtänyt, Höynääntynyt, Höynäkkä, Höynäkkö, Höynis, Höyniskö, Höynäh, Höyni, Höynistynyt, Höuna, Höunäs, Höunästädä, Houna, Houni, Hounauttaja (helposti innostuva, erehtyväinen, ryntäilijä, narraaja, yllyttäjä, apea, hiljainen, hiljaa puhuva, ajattelematon, ahmatti, hätäisesti liikkuva), Höy, Höyr, Höyry, Höur, Öu, Öur, Öuru, Öuri, Höu, Höuri, Hew, Hewru, Höuro (kuumeinen, lämminverinen, sekapäinen, outoja puhuva, houraileva, riitaisa, huuruava, huurua hengittävä), Ihma, Ihmaaja, Ihmaja, Iima, Iimat, Iimu, Iimut (käsiään yhteen hieroja, käsiään vartaloonsa hieroja, noidan elkeitä osoittava), Ihme, Imeh, Imes, Imet, Imehe, Ihmeellinen, Ihmettelijä, Imehtie, Imehtuda, Ime, Imestada, Imetleda, Im, Ama, Amas, Imas, Imastallat (kummallinen, oudosti hymyilevä, oudosti naurava, ihmettelijä), Iki, Ikit, Ikittäjä, Ikis, Ikisä, Ikisijä, Iko, Iku, Ikutada, Ikistada, Ikutada (nikottelija, nyyhkyttäjä, änkyttäjä, itkijä, vikisijä), Ilka, Ilko, Ilkonen, Ilkamoitsija, Ilas, Ilastelija, Ila, Ilkoa, Ilkoja, Ilkojea, Ilkku, Ilkkua, Ilkkuja, Ilgu, Ilgua, Ilg, Ilu, Ilga (pilailija, kiusantekijä, hulluttelija, ilveilijä, tuhma, alasti viihtyvä), Ilke, Ilkeä, Elke, Elkeä, Ilki, Ilkiö, Ilkimys, Ilkinen, Ilje, Ilkenen, Iljetys, Ilkiä, Ile, Ilkie, Elge, Elgei, Ilkea, Ilka, Hilki, Hilkiä, Ilge, Ilgeda, Ilga, Ilgad (rohkea, häpeilemätön, häijy, julkea), Ilo, Iloinen, Iloitsija, Iloisa, Ilah, Ilahtunut, Ila, Ilakoitsija, Iloton, Illo, Illoisa, Ilok, Ilokas, Iloine, Ilona, Iloi, Ilotoin, Ilokaz, Iloza, Ilu, Ilus, Ilut, Ilutseda, Allo, Alo, Alotit (riemukas, vallaton, vekkuli, kaunis, tyytyväinen, lauleskelija, laulusta ja soitosta pitävä, leikkisä, koreilija, luonnokas, halukas), Ilta, Iltai, Iltainen, Iltama, Illas, Illastaja, Iltaine, Illa, Illai, Ild, Ildai, Ildaine, Ilda, Ildas, Ildastada, Ildane (iltavirkku, illalla syntynyt, illoista pitävä, iltaruokinnasta pitävä), Ilve, Ilves, Ilvei, Ilveilijä, Ilvi, Ilvehtijä, Ilveh, Alva (kujeilija, temppuilija, äänekäs, touhukas, erikoiset kasvot omaava, tahdonvoimaiset kasvot omaava), Ime, Imelä, Imeli, Imeliäs, Imeliäinen, Imel, Imeltynyt, Imakka, Imar, Imarre, Hima, Himma, Imartelija, Imi, Imiintynyt, Imme, Imit, Imittada, Imituda, Imiä, Imijä, Imal, Imar, Ima, Imane, Imanen, Imali, Imalik, Imav, Imala, Imalad, Imaldada, Imab, Imabi, Ami, Amii, Amiidit, Hami, Hamii, Hamiidit (makeileva, liehittelijä, kiittelijä, mielistelijä), Inha, Inho, Inhottava, Inhe, Inheä, Inhu, Ine, Inea, Inetu, Inu, Inutu, Inetada, Inutada (ilkeä, epäsiisti, sottainen, tahrija), Ini, Inis, Inisijä, Ininä, Ina, Iina, Inah, Inahtaja, Inahtelija, Inu, Inua, Inuo, Inujo, Iniseda, Inin, Idno, Idnot, Inno (inisijä, ynisijä), Iri, Iris, Irisijä, Ira, Irah, Irahtaja, Irahtelija, Irinä, Irri, Irrine, Irrinen, Irisä, Irise, Iriseda, Irin, Irikso (hiljaa ääntelehtivä, hiljaa itkeskelevä, kitisijä, ruikuttaja, vikisijä, vinkuja, marisija), Irvi, Irvis, Irvistelijä, Irve, Irvo, Irvottaja, Irva, Irvah, Irvistada, Irvottada, Nirvi, Nirvis, Nirvistada, Irv, Irvida, Irvitada, Irto, Nirve, Nirvet, Nirvo, Nirvot, Nirvit, Nirva, Nirvased (irvistelijä, virnistelijä, nälvijä, hampaitaan näyttävä, leveähymyinen, rakohampainen, ilkkuja, nenänsä nyrpistelijä), Iske, Iskeä, Isku, Iskeytyä, Iskeytyjä, Isko, Iskos, Iskostaja, Iskotaja, Iskoutuja, Iskotuja, Iski, Iskiä, Iskijä, Iskie, Iskijeä, Iskedä, Iskta, Isktä, Ihtse, Ihtseä, Izze, Iskida, Iska, Iskat, Iskad (punoja, pujottelija, letittäjä, letityksestä pitävä, seuraaja, vaanija, väijyjä, hyvän hajuaistin omaava, vakoilija, tarkkailija), Iso, Isoa, Isoja, Isoaja, Isonen, Isou, Izo, Izone, Izonen, Isu, Isuda, Isuneda (nälkäinen, ahnas, ruuan tavoittelija, hyvän ruokahalun omaava, rakas), Ita, Itar, Itara, Ida, Iida, Idara, Itaroija, Ija, Ijar, Ijartoa (hidas, saamaton, säästeliäs), Itke, Itkeä, Itki, Itkiä, Itkijä, Itku, Itkuinen, Itkeväinen, Itkettäjä, Itko, Itkie, Itkijeä, Itkedä, Itkettädä, Itk, Itkta, Itktä, Itkea, Itkeda, Itko, Itkto (vuotavasilmäinen, vuotavanenäinen, itkeväinen, vuolaasti itkevä, vanhempiensa itkettäjä, surullisista lauluista pitävä), Iukku, Iuku, Iukua, Iukuja, Iukki, Iukkia, Iukai, Iokkoa, Iokko, Iukuo, Iukujo, Iuko, Iuka, Iukama, Iuke, Iukelema, Iukso, Iukslo (vinkuja, potkija, vihainen, niskuroiva, kimeä-ääninen), Jaari, Joari, Juari, Jaarikka, Jaaru, Joaru, Juaru, Jaara, Juara, Joara, Jaaro, Juaro, Joaro, Joaroi, Järä, Jäärä, Jiärä, Jeärä, Järävä, Juura, Diärä, Diäräväd (hidas, kankea, itsepäinen, lyhyt), Jaari, Jaarittelija, Joari, Juari, Iari, Jaaro, Juaro, Jaaritus, Jaro, Jaroja, Jaarittaja, Jaartaja, Jaaria, Jaarottaja, Joaro (hitaasti ja pitkään puhuva, kinastelija, riidanhaluinen, hitaasti kävelevä, paikallaan seisoja), Jalo, Jalou, Jalos, Jalosti, Dalo, Daloli, Dalos, Jalu, Juolle, Juolled, Juolla, Juollad, Jallo (suuri, vahva, vankka, kunnollinen, etevä, komea, raju, uhkarohkea, äkäinen, äänekäs, halukas, reipas, innokas, kiihkeä), Janka, Jankka, Jankkaaja, Janku, Jankuttaja, Jängle, Jängleda, Jänge, Jängel, Jändle, Jandle, Jankama (toistelija, nalkuttaja, kinastelija, riitelijä, mankuja, puoliaan pitävä), Jano, Janoa, Janoaja, Janoi, Janoinen, Janu, Jannu, Jänu, Janutada, Jänutada (janoinen, halukas, ahnas), Jarru, Jaru, Jaruttaja, Jarruu, Jarrau, Jarra, Jarro, Jaro (hidastelija, reen jarruttaja, kiinnipitäjä, paikallaan jököttäjä, vetkuttelija, vastustelija, vastaan haraaja, vastaan väittäjä, itsepäinen), 
Jatka, Jatkaja, Jatkajoa, Jatke, Jatko, Jatkos, Jatku, Jatkua, Jatkoa, Jatkuo, Datka, Datkada, Datko, Datkoa, Gätka, Gätk, Jatkus, Jätka, Jätk, Jatk, Jätku, Jätkuda, Joatke, Joatket, Joatka, Joatkaga (työn jatkaja, suvun jatkaja, vanhempien yhdistäjä, sukujen yhdistäjä), Johde, Juohe, Juohte, Duohte, Juohti, Juhte, Juhtega, Joh, Johta, Johtaja, Johda, Johdattaja, Juohta, Johdatus, Johto, Juohto, Johdo, Johdos, Johtu, Johtua, Juoha, Duohta, Duohtattada, Duohto, Juha, Juhatada, Joha, Johatada, Juhatus, Juht, Juhi, Juhe, Juhtme, Juh, Juhti, Juhtida, Juodo, Juondo, Johtua, Juohtu, Juohtua, Jouhtu, Jouhtua, Juohtuo, Juoho, Juho, Duohtu, Duohtuda, Duohtuo, Duohtuttada, Johtuda, Johtutada, Juhtu, Juhtuda, Juhu, Jut (johdattaja, näyttäjä, osoittaja, neuvoja, selittäjä, muistuttaja, taluttaja, hyvämuistinen), Joiku, Joikua, Joikuja, Joika, Joia, Joikuo, Joikujo, Juoik, Juoig, Juoiga, Juoigat (lauleskelija, lauluista pitävä, juoruilija, valittaja, kehuskelija, haukkuja), Joka, Jokai, Jokainen, Joko, Dogo, Doga, Joga, Jeka, Ikä, Iga, Ega, Egä, Jega, Jegä, Ekä, Juokke, Jokah, Jokahinen, Jokohinen, Jokohine, Dogahine, Jogahine, Jekai, Jekaine, Juakka, Juokkas, Juakkasas, Jokk, Juohkke, Jokke, Juokke, Juoha, Juohaz, Juki, Jugg, Juggjenz, Jokin, Jotki, Joki, Jonki, Jota, Jotain, Jossa, Josta, Jostain, Joho, Joksi, Jokse, Joda, Joda, Jodagi, Johu, Johugi, Jokse, Juobke, Juoste, Juka, Juoka, Juoi, Juoita, Juone, Juonna, Juoggu, Jusi, Juosi, Juoina, Juoga, Juoida, Juosa, Juogage (viilettäjä, joka paikkaan ennättäjä, katoileva, vilkas, ehtiväinen, periksi antamaton, taipumaton), Joke, Jokeltaja, Jokeltelija, Joko, Joka, Jokatada, Joku, Jokutada (lepertelijä, sopertelija, kailottaja, sählääjä), Jolka, Jolkka, Jolkkaaja, Jolku, Jolkuttaja, Jolko, Jolkottaja, Jolkuttelija, Jolkki, Jolkkia, Jolkkija, Jolkku, Jolkkua, Jolkuda, Jolki, Jolkida (hölkkääjä, ympäriinsä kävelijä, juoksentelija, ravaaja), Jomo, Jomotus, Jomottaja, Jumo, Jumottaja, Dumo, Dumottada, Juomo (kivulloinen, kolotuksesta kärsivä, särkyjä omaava), Jompi, Jomma, Jompa, Juobba, Juoppu, Juoppus, Juobbe (jompi kumpi, toinen kahdesta lapsesta, toiselta puolelta tuleva), Jono, Joni, Jonottaja, Jana, Juna, Juno, Jona, Junoi, Junoikas, Junoinen, Junoine (viivojen piirtelijä, raidallinen, juovikas, omapäinen, hitaasti kävelevä, jälkien jättäjä, sinnikäs, pitkäjänteinen), Jori, Joris, Jorisija, Jora, Jorajaja, Joro, Jorottaja, Jorina, Joru, Jorineh, Doro, Dorotada, Dorho, Dorhottada, Jorotada, Joriseda, Jorada, Jorida, Jorin, Juro, Duro, Jor, Juru, Jorpa, Jorpakko (turisija, mutisija, lörpöttelijä, juoksentelija, omituinen, oikukas), Jotka, Jotkale (pitkä, lihava, vetelä, maleksija), Jouka, Joukah, Joukahtaja, Joukahtelija, Juoka, Juokah, Juokahtaja, Juovke, Juovketet (möläyttelijä, nopeaälyinen, kekseliäs), Jouta, Joute, Joutava, Joutai, Joutilas, Jouti, Jouto, Joutua, Joutuja, Joutavainen, Joutoa, Doutta, Doud, Douda, Doudau, Douti, Joudai, Joudja, Jouda, Joude, Joudi, Joud, Joudo, Joutet, Joawdo (toimeton, kelvoton, joutilas, ehtiväinen, kyvykäs, mahtava, voimakas, hengenlahjan omaava), Joutu, Joutua, Joutuja, Joutuvainen, Joutus, Joudu, Jouduttaja, Joutuisa, Joutui, Jouvu, Jouvutta, Joutuo, Joutujo, Joudutada, Jeutu, Jeutua, Joududa, Joutada, Joudus, Joudzo, Joawda, Joawdat (ehtiväinen, kiireinen, onnea tuova, nopea, vahva, väkevä), Juhma, Juhmaaja, Juhmi, Juhmia, Juhmija, Juhmo, Juhmoa, Juhmoaja, Juhmottaja, Juhmuaja, Juhmu, Jyhmä, Jyhmi, Jyhmiä, Jyhmijä, Juhmie, Jyhmie, Jyhmeä (jyskyttäjä, kumauttelija, telmijä, kolistelija), Juke, Juker, Jukertaja, Jukertelija, Jukerdada (tuhertelija, hidas, kuhnija), Juli, Julis, Julistaja, Julistus, Julki, Julkis, Julkistaja, Julje, Julkea, Julkeaja, Julke, Julkenen, Julle, Jullo, Jule, Julo, Julge, Julgeda, Julgo, Jolga, Jolgadit, Julga, Julgadit, Julkai, Julkaisija, Julkeus, Julje, Julkia, Julkija, Julkie, Julkevus, Julka, Julgi, Jolgad, Julgad, Julkinen, Julkine, Julkisa (asioiden ilmoittaja, hölösuu, tarinoiden kertoja, totuuden torvi, kovaan ääneen kuuluttaja, esineiden koristelija, rohkea, varma, komea), Jumi, Jumo, Jummi, Jymi, Jymis, Jymisijä, Jumittaja, Jumottaja, Juma, Jumih, Jumis, Jumisko, Jumm, Jomm, Jummikas, Jumisija, Jumie, Jumiseda (hidas, laiska, jumiin jäävä, paikallaan olija, uppiniskainen, kankea, jymistelijä, tömistelijä), Juola, Juolas, Juole, Juolo, Juolanen, Juolia, Juolija, Juoliainen, Juoleikko, Juoli, Juoliene, Juolis, Juolea, Juolava, Juoleva, Juolake, Juolu, Juolukka, Juolukas, Juolikka, Juomi, Juomikka, Juomu, Juomukas, Juomukka, Juomo, Juopi, Juopikka, Juopu, Juopukka, Juovi, Juovikka, Juovu, Juovukka, Huolu, Huolukka, Jomu, Jomukka, Juomukkaine, Juomukkainen, Juominkaine, Juominkainen, Juomunkaine, Juomunkainen, Juomoi, Duomo, Duomoi, Duomu, Joni, Jonikaine, Jonikainen, Jomu, Jomukas, Joovi, Joovikas, Johvi, Joobi, Juoi, Juoimki, Juoipki, Juoipkoz, Juogo, Juovu, Juovot, Jobu (hoikka, soma, siro, pitkänhuiskea, juolukan väriset posket tai huulet omaava, juolukoista pitävä), Juola, Juolahtaja, Juolahdus, Juolah, Jola, Jolah, Joka, Jokah (nopeaälyinen, nopeasanainen, nokkela, hyvämuistinen), Juoru, Juoruilija, Juora, Juori, Juoruo, Juorui, Juorro, Juorrodit (puhelias, jaarittelija, perättömiä puhuva, kantelija, soimaaja, sättijä), Juosta, Juoksi, Juoksia, Juoksija, Juoksu, Juokse, Juoksentelija, Juoksuttaja, Josta, Juossa, Juosto, Juostu, Duok, Duosta, Jok, Joksta, Johsa, Jossa, Johse, Johsu, Joosta, Jooksi, Jooksija, Juokso, Juoks (juoksentelija, liukuja, vanhempien juoksuttaja, nopea, juoksevaverinen), Jupa, Jupakka, Jupakoitsija (riitelijä, kiistelijä), Jupi, Jupittaja, Jupu, Juputtaja, Juputtelija (lyhyin askelin astuja), Juro, Jura, Juroa, Jurottaja, Jurakka, Juri, Juris, Jurisija, Jurah, Jurahtaja, Jurahtelija (vakava, omapäinen, murjottaja, paikallaan jököttäjä, jäykkä, harvasanainen, hidas), Juumo, Juumottaja, Juumoa, Juumoja, Juumoi (kivulloinen, säryistä kärsivä), Juuttu, Juuttunut, Juuttua, Juuttuja, Juututtaja, Jutta, Juutta, Juuttaaja, Juuttuo, Juuttujo, Juutu, Duttu, Duttuda, Jutu, Jutuda, Juutunud (kiinni tarttuja, jumiin jäävä, kuumasta kärsivä, läkähtyjä), Jyke, Jykevä, Jykä, Jykeä, Jukki, Jykki, Jykkiä, Tykjä, Jyki, Jykie, Duge, Duged, Juge, Juged (paksu, vahva, tukeva, vaikea luontoinen), Jylhä, Jylhe, Jylheä, Jylhy, Jylhistyvä, Jylhistynyt, Jylheikkö, Jylhi, Jylu, Julu (tumma, vanttera, synkkämielinen, kade, kiukkuinen, yksinäinen), Jyli, Jylis, Jylisijä, Jylä, Jyläh, Jylähtäjä, Jylähtelijä, Jyly, Jylinä, Jalla, Jallat (kolistelija, meluaja), Jyllä, Jyllääjä (temmeltäjä, myllääjä), Jymi, Jymis, Jymisijä, Jymistelijä, Jymä, Jymääjä, Jymy, Jyminä, Jymmi, Jymäkkä, Jabma, Jabmat, Jubma, Jubmat (meluaja, humisija, kumistelija), Jyre, Jyreä, Jyri, Jyrie, Jorri, Jorrid (tukeva, matalaääninen, äänekäs, karkeaihoinen), Jyri, Jyris, Jyrisijä, Jyrä, Jyrääjä, Jyry, Jyryä, Jyryäjä, Jyräh, Jyrähtäjä, Jyrähtelijä, Jyrinä, Duri, Dyri, Duriz, Durizijä, Dyry, Gura, Jura, Juri, Duru, Guru, Juru, Juriseda, Jarra, Jarrat, Jurra, Jurrat, Jurii, Juriidid (toruja, haukkuja, kovaääninen, murisija, meluaja), Jyrke, Jyrkeä, Jyrki, Jyrkiö, Jyrkky, Jyrkkö, Jyrkö, Jyrkönen, Jyrkyläinen, Jyrkinäinen, Jyrky, Durgi, Dyrgi, Durginäine, Jurg (pyöreä, tukeva, paksu), Jyrkkä, Jyrkä, Jyrkäs, Jyrke, Jyrki, Nyrkkä, Jyrkis, Jyrkistyjä, Durk, Dyrk, Murk, Myrk, Jerku, Jerkku (tiukka, ankara, ehdoton), Jyskä, Jyskääjä, Jysky, Jyskyttäjä, Jyski, Jyskiä, Jyskijä, Jyskyä, Jyske, Jyskeä, Jyskyö, Jyskeh, Jysäh, Jysähtäjä, Jysäyttäjä, Jysäyttelijä, Jysä, Juske, Jusket (koputtaja, hakkaaja, meluaja), Jystä, Jystääjä, Jyystä, Jyystäjä, Jyste, Jysteä, Joste, Juste (iskijä, survoja, nakertaja), Jyti, Jytis, Jytisijä, Jytistäjä, Jytistelijä, Jytisyttäjä, Jydy, Jydä, Jytä, Jytääjä, Jytinä, Jyty, Jytsi, Judi, Judiseda, Judis, Judistada, Jucca, Juccat, Jacca, Jaccat (tärisijä, tärisyttäjä, värisijä, narskuttaja, suhisija), Jähme, Jähmeä, Jähmettynyt, Jähmettyvä, Jähmi, Jähmie, Jähmä, Jähmäkkä, Jähmis, Jähmistynyt, Jahmu, Jahmuo, Jahm, Jahma, Jahmatus, Jahmatada, Jäme, Jämeh, Jämeä, Jämäkkä, Jämäkäs, Jämä, Jämerä, Jämmi, Jämmiä, Jämis, Jämie, Däme, Dämed, Jämi, Jämiä, Jemme, Jämeda, Jamdo, Jamdi (kankea, kohmettuva, kylmänarka, hyytyväverinen, säikky, luja, vankka, järeä), Järe, Järeä, Järke, Järkeä, Järkä, Järkäle, Järri, Järriä, Järi, Järie, Däre, Därei, Järed, Jare, Jared, Järiä (vanttera, suurikokoinen, karkeaihoinen), Järi, Järis, Järistäjä, Järisyttäjä, Järisyttelijä, Järä, Järinä, Järistys, Järäh, Järähdys, Däri (tärisyttäjä, vapisija, ärisijä), Järi, Järittäjä, Järitada, Däri, Därittada, Järrä (jyrsijä, silppuaja, pureskelija), Järkky, Järkkyä, Järkkyjä, Järky, Järkyttäjä, Järkyttynyt, Järkä, Järkäh, Järkähtäjä (heiluja, huojuja, tärisijä), Jättä, Jäte, Jätti, Jättö, Jättäytyjä, Jätetty, Jätä, Jätättäjä, Jätte, Jätteä, Diättä, Dietta, Diettada, Dätte, Dätteä, Diätta, Jätta, Datta, Jätis, Jetto, Jätto (asioiden jättäjä, hylkääjä, joukosta jättäytyvä, itsekseen viihtyvä, omien polkujen kulkija), Jäyhä, Jäyhe, Jäyheä, Jäyhkä, Jäyhevä, Jäykkä, Jäykistäjä, Jäyki, Jäykistynyt, Jäyke, Jäik, Jäiga, Jäigas, Jäigastada (jämerä, totinen, ankara, tukeva, itsepäinen, juro, kankea), Jäädä, Jääjä, Jeäjä, Jiäjä, Jäämä, Jäämi, Jeämi, Jiämi, Jäännö, Jäännös, Jättä, Jäyttäytyjä, Jävvä, Jeähä, Diädä, Diätä, Diäda, Jädä, Jada, Jääda (omille teilleen lähtevä, jättäytyjä, jälkeen jäävä), Jörö, Jörökki, Jöröi, Jöröinen, Jörri, Jörrikkä, Jöröttäjä, Jöri, Jöris, Jörisijä (vähäpuheinen, totinen, juro, tunteikas, murjottaja, jorisija), Kaaka, Koaka, Kuaka, Kaakattaja, Kaka, Kaako, Koako, Kuako, Kako, Kakottaja, Kakattada, Kake, Kaku, Kaaga, Kagu, Kagutada, Koksto, Gakke, Gakket, Gakko, Gakkot, Kaga, Kagams (toruja, motkottaja, kaakattaja, lintuja matkiva, lintumaisen äänen omaava), Kaaki, Koaki, Kuaki, Kaakis, Kaakistaja, Kaki, Kakistelija, Kaka, Kakas, Kakastuda, Käägi, Kägi, Kägis, Kägistada, Käka, Kääki, Kako, Kakoa, Kähi, Kähis, Kähistid (kuristaja, tukehtuja, läkähtyjä, kakistelija), Kaame, Koame, Kuame, Kaamea, Kame, Kamea, Kaama, Koama, Kuama, Kaamakka, Koami, Koamie, Koamakka (kalpea, kylmäihoinen, säpsähtelijä), Kaata, Koata, Kuata, Kaato, Koato, Kuato, Kaataja, Kaate, Kaatelija, Kaati, Kaatis, Kaade, Kaatu, Koatu, Kuatu, Kaatua, Kaatuja, Kaatui, Kaatuilija, Kata, Koataja, Koatuo, Koatta, Kuatta, Kuadu, Kuaduda, Kaada, Kaadama, Katu (kaatuilija, kömpelö, kaatelija), Kahe, Kaheli, Kahelus, Kahelo, Kahero, Kaherus, Kaho, Kahjo, Kahju, Kahi, Kahis, Kahisija, Kahistelija, Kaha, Kahaja, Kahajaja, Kahauttaja, Kahauttelija, Kahina, Kahakoitsija, Kahea, Kahelma, Kahhi, Kahah, Kahie, Kahai, Kahada, Kahiseda (hupsu, levoton, suhisija, hälisijä, meluaja, touhuaja, riitelijä, köhisijä), Kahma, Kahme, Kahmea, Kahmettuja, Kahmettunut, Kahmo, Kahmoa, Kahmakka, Kahmi, Kahmie, Kahmu, Kahmuo, Kahmoi, Kahmatada, Kahmetada, Kahne, Kahnettunut, Kahno, Kahn, Kahnduda, Kahna, Kahnu, Kahnetada, Kono (jäykistyvä, kohmettuva, kylmänarka, kuivaihoinen, kylmäihoinen), Kahma, Kahmi, Kahmia, Kahmija, Kahmu, Kahmuaja, Kahmaisija, Kahmai, Kaahma, Koahma, Kuahma, Kaahmi, Koahma, Kuahmi, Kaahmia, Kaama, Koama, Kuama, Kaami, Koami, Kuami, Kaamia, Kaamija, Kahmie, Kahme, Kahmitseda, Kahmakas, Kahm, Kama, Kamah, Kahmo, Kamou, Kahmou, Kama, Kami, Koma, Komo, Kormo, Kurmo, Kiri, Kirim (hamuaja, haalija, kourallisten ottaja, hutilus, reipas, käsiään hierova, taitava, uuttera), Kahna, Kahnaaja, Kahnu, Kahnuttaja, Kahnaus, Kahni, Kahnia, Kahnija, Kahnakka, Kahnukka, Koahna, Kahnai, Kaahna, Kuahna, Kaahnakka (hankaaja, kihnuttaja, hutilus, riitelijä, raapija, hamuilija, kömpelö), Kaihi, Kaihe, Kaiho, Kaiha, Kaihea, Kaihu, Kaihta, Kaihtaja, Kaihtu, Kaihtua, Kaihte, Kaihdi, Kaeh, Kaehte, Kae, Kaih, Kaihde, Kaje, Gaita, Gaitta, Kaihokas, Kaihoi, Kaihoisa, Kaihoa, Kaihosa, Kaihuo, Kaihusa, Kahju, Kahjo, Kahja, Kahi, Kahitseda, Kahu, Kai, Kajjo, Kaito (piilottelija, ihmisiä vierastava, ihmisiä karttava, ujo, surullinen, kiukkuinen, kalpea, laiha, kyselijä, kaipaaja, vanhempiaan etsivä), Kaino, Kaini, Kainu, Kainos, Kainostelija, Kainus, Kainustelija, Kainoi, Kainoine, Kainoinen, Kaine, Kajna, Kajnad (ujo, arka, laiha, kalpea, tyyni, siisti, hiljainen, rauhallinen), Kaja, Kajo, Kajoaja, Kaju, Kajah, Kajau, Kajauttaja, Kajauttelija, Kajaus, Kaji, Kajakka, Kaje, Kajos, Kajea, Kajie, Kajahtada, Kajama, Kajada, Gaaju, Gaggja, Gaggjat, Skaggja, Gaaje, Gaggja (kovaääninen, huutamisesta pitävä, kaikujen tekijä, kaiuista pitävä), Kako, Kakoa, Kakoja, Kao, Kaki, Kakia, Kakis, Kakistelija, Kakai, Kakaisija, Kake, Kakeltelija, Kaka, Kakas, Kakasdaze, Kagi, Kagis, Kagistada, Kääki, Kägi, Käägi, Kähä, Käka, Gakko, Gakkot (yskijä, oksentelija, nopeasti puhuva, epäselvästi puhuva, rykijä, tukehtuja, läkähtyjä), Kalju, Kaljua, Kaljuja, Kalja, Kaljah, Kaljahtaja, Kaljuo, Kaljo, Kaljoa, Kallu, Kaljuda, Kaljaus, Kaljaaja, Kalkka, Kalka, Kalkattaja, Kalkku, Kalkuttaja, Kalkkua, Kalkko, Kalkkoa, Kalku (huutaja, kiljuja, kilkuttaja, iskijä, tärisyttäjä, kolisuttaja, kolkuttaja), Kalka, Kalki, Kalkis, Kalkistuva, Kalkeentuva, Kalke, Kalku, Kalkua, Kalkuja, Kalju, Kalje, Kaljentuja, Kaljeh, Kalkke, Kalkkea, Kalkas, Galga, Galgat (toipuva, voimistuva, pirteä, virkeä, reipas), Kalki, Kalkinen, Kalk, Kalgi, Kauge, Kauged, Kalke, Kalkea, Kalg, Kalje, Kale, Kalgu, Kalgo, Kalgodo, Kalgoda, Kalea (kurja, resuinen, hauras), Kalpo, Kalppo, Kalppoa, Kalppoja, Kalppoaja, Kalpa, Kalpakka, Kalpe, Kalpea, Kalpi, Kalpis, Kalpistunut, Kalp, Kalpoa, Kalpatet (säikky, arka, vieroksuja, karttaja, onnettomuusaltis, onnettomuuksien aavistaja), Kalse, Kalsea, Kalsa, Kalsakka, Kalsi, Kaltsa, Kaltsakka, Kaltsi, Galsa, Galsas, Goalsa, Goalsas, Goalso, Koalssu, Koalse, Kuolt, Kuoltje, Galco, Galcos, Kalske, Kalskea, Kalskja, Kalsk, Kalski (kylmänarka, viimasta kärsivä, ylpeä, mahtava), Kalska, Kalsku, Kalskuttaja, Kalskuttelija, Kalskua, Kalske, Kalskea, Kolske (kolkuttaja, koputtelija), Kama, Kamana, Kamara, Kamaro, Kame, Kamera, Kamer, Kamertuja, Kameroitunut, Kami, Kamie, Kamakka, Kamaduda, Kamu (tervehtyvä, voimistuva, lihonut, reipas, pirteä, ketterä, virkku), Kama, Kamahuttaja, Kamau, Kamauttaja, Kame, Kamea, Kamakka, Kami, Kamina, Kamu, Kamua, Kamuaja, Kamah (iskijä, kolistelija, äkkinäinen, peuhaaja, riitelijä, hälisijä, telmijä, juoksentelija, ahkera, kumauttelija, koputtaja, vilkas, ryntäilijä), Kammo, Kammoa, Kammoaja, Kammu, Kammuo, Kamma, Kamme, Kammela, Kammeloija, Kammuh (arka, säikky, asioita tai tilanteita kammoava, värisijä), Kampsa, Kampsakka, Kampsu (reipas, rivakka, tanakka, voimakas), Kani, Kania, Kanija, Kane, Kanea, Kanie, Kanni, Kannida (kaunistautuja, kaunistamisesta pitävä, hyvä, puhdas, siisti), Kapa, Kapanen, Kapai, Kapaisija, Kapas, Kapastelija, Kaparoitsija, Kapakka, Kaba, Kabada, Kabatada, Kabe, Kabel, Kabeldada, Kablu (vikkelä, kavahtelija, äkkinäinen, pystyyn nousija, kiipeilijä, liukastelija, hätähousu, ketterä, sipaisija, levoton, pakoon juoksija), Kape, Kapea, Kapei, Kapeikko, Kapi, Kapie, Kave, Kappi, Kappie, Kabe, Kapeli, Kapelu, Kapelo, Kapela, Kapera, Kapero, Kaperus (hoikka, puhdas, siisti, siro, laiha, hassu, hupsu, huonokuntoinen, levoton), Kape, Kapera, Kappe, Kappera, Kapperehtaja, Kaperoitsija, Kapero (reipas, toimelias, touhuaja, levoton, äkkinäinen, maahan mätkähtelijä, kokoon lysähtelijä), Kape, Kaper, Kapertelija, Kaperoitsija, Kaperoija, Kaperdada (vuoleskelija, jyrsijä, nakertelija, puuhailija, hapuilija, vaappuja, hoippuja), Kapi, Kapin, Kapina, Kapinoitsija, Kave, Kaveh, Kabi, Kabe, Kabina, Kapinallinen, Kapino, Kapine, Kapis, Kapisija, Kapistaja, Kapistelija, Kapa, Kapakka, Kapikka, Kapu, Kapissijoa, Kaba, Kabah, Kabahtada, Kabis, Kabiseda, Kabatada (kahistelija, touhuaja, riitelijä, kopistelija, väittelijä, rapistelija, vintiö, ilkimys, vihoissaan rymistelijä), Kapri, Kapria, Kaprija, Kapris, Kapristaja, Kapristelija, Kapra, Kaprah, Kaprahtaja, Kapre, Kaprakka, Kabra, Kabras, Kabrastada (ponnekas, kavahtelija, ketterä, rivakka, intoutuja, kouriinsa pusertaja, sieppaaja, raapija), Kapsa, Kapsahtaja, Kapsahtelija, Kapsah, Kapsi, Kapsia, Kapsija, Kapse, Kapsakka, Kapso, Kapsoa, Koapso, Koapsa, Kapseh, Kapsahtada, Kapsida, Kapsakas, Kaps (kopistelija, sirosti liikkuva, kavahtelija, ketterä, ripeä, nopea), Kara, Karahtelija, Karah, Karahtada (törmäilijä, ryntäilijä, hyppijä, syöksähtelijä, pyrähtelijä, äkkinäinen), Kara, Karauttaja, Karauttelija, Karas, Karaskoittada, Karah (nopealiikkeinen, pyyhältäjä, äkkinäinen, iskijä, nauruun purskahtelija), Kare, Karei, Kareh, Karehtunut, Karehtija, Garre, Gare, Kareu (suutahtelija, luonnokas, äkkipikainen, alta kulmain katsoja, toraisa), Karha, Karho, Karhama, Karhaaja, Karhallah, Karhoi, Karhakka, Karhakko, Karhakas, Karhake, Karhakoitsija (pörröinen, takkuinen, sormiaan harallaan pitävä, vastaan haraaja, kinastelija, ärhentelijä, hätyyttäjä, raaputtaja, äkäinen, sisukas, terhakka, pahankurinen, tuima), Karhe, Karhea, Karhi, Karhia, Karhija, Karhie, Kare, Kareda, Kahre, Kardo, Karhu, Karu, Karru, Karo (äreä, kiivas, karheaihoinen, rämeä-ääninen), Kari, Karis, Karisija, Kara, Karah, Karahtaja, Karaisija, Karaistunut, Karistaja, Karai, Karaiduttada, Kare, Karei, Kariseda (rapistelija, rykijä, kahistelija, kuorsaaja, karheaääninen), Karju, Karjua, Karjuja, Karjai, Karjaisija, Karjah, Karjahtelija, Karjuo, Karje, Karjeh, Karjutada, Gori, Gorini, Gorzi, Gerja (huutaja, ärjyjä, itkijä), Karko, Karkko, Karkottaja, Karkotettu, Karo, Karkoa, Karkoi, Karkottada, Kargu, Kargutada (katoilija, karkuun juoksija, takaa-ajaja, esiintymishaluinen, pelottelija, herättelijä, hyppijä), Karme, Karmea, Karmakka, Karmi, Karma, Karmai, Karmia, Karmu, Karmie, Karm, Guorme, Guormes (äksy, vihainen, karjuja, puistelija, harmistunut, yritteliäs, ponnistaja, reipas, virkku, karheaihoinen), Karra, Karraaja, Karri, Karrittaja, Karru (vastaanharaaja, vastahakoinen, tarttuja, nakertaja, raapija), Karska, Karskaaja, Karskah, Karskahtelija, Karske, Karski, Karsko, Karskoa, Karskeh (rahistelija, lyöjä, narskuttaja), Kartta, Karttelija, Karte, Kartte, Karta, Karde, Karda, Kartu, Karttu, Kartus, Karto (välttelijä, ihmisiä kaihtava, varovainen, pelokas, arka), Karu, Karukko, Karulainen (vaikealuontoinen, heikko, kylmäihoinen), Kase, Kasea, Kaseva, Kaso, Kasoi, Kasoinen (suuri, vanttera, reipas, ripeä, kätevä, tuuhea, komea, vahva), Kassi, Kassina, Kasi, Kasin, Kasina, Kasida, Kasiu, Kazi, Kazin (puhdas, siisti, kissamainen, kunnollinen), Kasta, Kaste, Kastelija, Kastu, Kastua, Kastuja, Kasti, Kastikka, Kastiainen, Kasse, Kassi, Kasto, Kastoa, Kastuo, Kassiaine, Kassiainen, Kastada, Kastuda, Kastta, Kase, Kaseg, Kaasta, Koasta, Kassu, Kassua, Kasto, Kastatit, Gasta, Gastasit, Gastat, Kästi, Kästid (kosteaihoinen, yökastelija, itsensä tai toisten kastelija, sateesta pitävä, kastumisesta pitävä), Kata, Katala, Katale, Kada, Kadala (pienikokoinen, laiha, kalpea, hankala), Kauha, Kauhda, Kauhta, Kauhto, Kauhtoja, Kauhtoa, Kauho, Kauhoa, Kauhoja (käsipohjaa kauhoja, lumihangessa kauhoja, vettä suuhunsa kauhova, vahvakätinen, likinäköinen, heikkonäköinen, käsiään käyttävä, käsillään suunnistava),Kauhe, Kauhea, Kauhi, Kauhia, Kauhis, Kauhistelija, Kauhistunut, Kauhu, Kauhtu, Kauhtua, Kauha, Kauhava, Kauhie, Kauhakka, Kauhakko, Kauhtuo, Kauhed, Kahva, Kahvada, Gafa, Gafad, Kaauha, Kaauhad, Gafi, Gafis, Gafistuvvat (kiivas, kalpea, äkäpussi, tunteellinen, sydämistyvä, säikky, värisijä), Kave, Kavertaja, Kaive, Kaivertaja, Kaivertelija (kovertaja, nakertelija, vuoleskelija), Kehke, Kehkeä, Kehe, Keheä, Kehi, Kehki, Kehkiä, Kehka, Kehkai, Kehkailija, Kehkautuja, Keho, Kehoi, Kehoittaja, Kehottelija, Kehkitada, Kehkida, Kehitada (pehmeäihoinen, pirteä, hyväkuntoinen, innokas, halukas, nopea, kehuja, ehtiväinen, pöyhijä, kääntelijä, purkaja, yllyttäjä, yllytyshullu, neuvoja, pullistelija), Kelli, Kelliä, Kellijä, Kellis, Kellistäjä, Kellistyjä, Kelle, Kello, Gaelli, Gaellih, Gelli, Gellih, Gälla, Gällaa (kaataja, kaatuilija, makuulla viihtyvä), Kelme, Kelmeä, Kelmi, Kelmiä, Kelvä, Kelmu, Kelmä, Kilmu, Kolme, Kolm, Kilme, Ken, Kin, Keni, Kini, Kenmi, Kinmi (kalpea, ohuen syntymäkalvon peittämä), Kepsa, Kepsi, Kepsu, Kepsy, Kepsä, Kepsakka, Kepsakas, Kepsah, Kepsahtelija, Kepsua, Kepsuja, Kepsuttaja, Kepsida (ketterä, nopea, tepastelija, sipsuttaja, virkeä, sukkela, keikahtelija, hypähtelijä), Keri, Kerkiä, Kerkiäjä, Kerje, Kerke, Kere, Kerki, Kerri, Kergi, Kärge, Kärget, Keära, Gaerga, Gaergat, Kierga, Kierganid, Kerkeä, Kerkie, Kerge, Kerged, Kierdo, Kierda (kiiruhtaja, hoputtaja, ketterä, nopea, köykäinen, ahkera), Kerä, Kerääjä, Keräi, Keräilijä, Keru, Kera (kerjääjä, läheisyydenkipeä, seurallinen, poimija), Kette, Ketter, Ketterä (notkea, sukkela), Kiehku, Kiehkura, Kiehki, Kiehkie, Kiehko, Kiehkoi, Kiehku, Kehka, Kehkar, Kehke, Kiekko, Kieko, Kiekka, Kiekura, Kekko, Kiehkoi, Kiek, Kiekod (kiharainen, kiemurtelija, pyöreä, hiuspyörteitä omaava), Kiehto, Kiehtoa, Kiehtova, Kiehtä, Kiehi, Kiehde, Kiehtu, Kiehtuo, Giesto, Kiesti, Kiestit (lumoava, helposti lumoutuva, ympyrää kiertäjä, pyörijä, kääntyilijä), Kiekku, Kiekkua, Kiekkuja, Kiekkuo (keinuja, heiluja, keikkuja), Kieku, Kiekua, Kiekuja, Kiekku, Kieka, Kiika, Kiekuo, Kiegu, Kiegutama, Kika, Kikka, Kik (kiekuja, laulaja), Kieltä, Kieltäjä, Kieltelijä, Kielto, Kieltäytyjä, Kielte, Kieltei, Kielteinen, Keltä, Kielteä, Kielttä, Kelta, Tseltä, Keelda, Keeld, Keela, Keelata, Kieldo, Gielde, Gieldet (kieltäjä, kieltelijä, pyytäjä, kehottaja, estäjä, hillitsijä), Kiemu, Kiemurtelija, Kiema, Kiemuroitsija, Kiemura, Giema, Giemar (kiharainen, kiemurtelija), Kieppi, Kieppä, Kieppa, Kieppu, Kiepa, Kieppua, Kieppuja, Kieputtaja, Kieputtelija, Kiepi, Kieppe, Cieppa (pyörijä, heiluja, keikkuja, pyörittelijä, kietoja, kiertyjä), Kiero, Kieru, Kieri, Kierikka, Kieriä, Kierijä, Kierittäjä, Kierittelijä, Kiertä, Kiertäjä, Kierte, Kiertelijä, Kierty, Kiertyjä, Kiertyilijä, Kierre, Kierro, Kierros, Kero, Kerra, Kerrä, Kerräkäs, Kerti, Kertä, Kertyä, Kerty, Kierä, Kieri, Kierie, Kierteä, Kiertyö, Kier, Kierta, Ker, Tser, Tsertä, Tserty, Keer, Keeru, Keeruline, Keerdu, Keeri, Keerme, Keerida, Keera, Kerik, Kiermo, Kel, Gierre, Kiesi, Kiesiä, Giessa, Kieto, Kietoa, Kietoja, Kietoutuja, Kietaisija, Kietti, Kiettu (karsastavat silmät omaava, viekas, pyörähtelijä, vääntyilijä, kierittäjä, vääntelijä, sekava, vinokasvoinen, vinovartaloinen, punoja, käärijä, vetäjä), Kieva, Kievas, Kievastelija, Kievo, Kievottaja, Keeve, Kiema, Kiemai, Kiemailija, Kiemas (innokas, nopea, sukkela, vikkelä, viekas, rauhaton, eloisa, keikistelijä, häärääjä), Kiha, Kihara, Kihe, Kiherä, Kihhe, Kihu, Kihura, Kihar (kiehkurainen, kiharapäinen), Kihe, Kihelmöivä, Kiheltäjä, Kihertäjä, Kihertelijä, Kiheleda, Kihle (kutittaja, kutiava, kihelmöinnistä tai kirvelystä kärsivä), Kihe, Kihermä, Kihelmä, Kihermö, Kihermöijä, Kiha (parveilija, pyöriskelijä), Kihi, Kihis, Kihisijä, Kiha, Kihahtaja, Kihahtanut, Kihu, Kihah, Kiho, Kihiseda, Kihada (sihisijä, kuhisija, hyörijä, vilistäjä), Kihna, Kihnaaja, Kihnu, Kihnuttaja, Kihnutada (hankaaja, hiertäjä), Kiihke, Kiihkeä, Kiihko, Kihko, Kihka, Kihku, Kiiho, Kiihottaja, Kiihtynyt, Kiho, Kihoi, Kihka, Kihu, Kiihku, Kiihi, Tsihga, Tsihgu, Kihk, Kihutada, Kiihty, Kiihtyä, Kiihtyjä, Kihty, Kiihtu, Kiihtuo, Kiihtyö, Gikte, Giktet, Giktu (kiivas, hanakka, innokas, tuima, raju, villi, villitsijä, helposti kutiava, vihlonnasta kärsivä), Kiikke, Kiikkerä, Kiike, Kiikertäjä, Kikke, Kike, Kikerdada, Kikra, Kiika, Kiikku, Kiikka, Kiikkua, Kiikkuja, Kiikuttaja, Kiikkuo, Tsikku, Kiik, Kiige, Kiikuda, Kiiku (vaappuja, huojuja, heiluja, kyyristelijä, kieriskelijä, keinuja, ontuja), Kiiltä, Kiiltävä, Kiilto, Kiillo, Kiillottaja, Kiilu, Kiiluvainen, Kiille, Kiilte, Kiilteä, Kilte, Kilteä, Kiltte, Kiltteä, Tsila, Tsilta, Kilta, Kiila, Kilto, Kilaz, Kilas, Kilte, Kiltet, Kiilua, Kiiluva, Kiilus, Kiilustaja, Kiilo, Kilu, Kilua, Kila, Kiiluo, Kiiluda, Kiilustada (loistavasilmäinen, sileäihoinen, säteilevä, tuikkivat silmät omaava), Kiini, Kiinni, Kiinnittäjä, Kin, Kini, Kindi, Kindittädä, Tsini, Kinni, Kinnitada, Gidda, Kiinte, Kiinteä, Kinte, Kinteä, Kiinty, Kiintyjä, Kiintynyt, Kiinnos, Kiinnostuja, Kiinnostunut, Kiinno, Kiintoi, Kiintoinen, Kiintoisa, Kiinti, Kiintiö, Kinti, Kintiä, Kiintie, Kinde, Kinded, Kindel, Gidda, Giddad, Giddi, Giddis (kiintyjä, kiinnittelijä, vakuuttelija, jämerä, tiukka, ankara, luja, luotettava), Kiire, Kiirei, Kiireinen, Kiiru, Kiirus, Kiiru, Kiiruh, Kiiruhtaja, Kiireh, Kiirehtijä, Kiira, Kire, Kireh, Kirekäs, Kirehtädä, Kiru, Kiruh, Tsire, Kiires, Kiirestada, Kiiras, Kiiri, Kiiriä, Kiirijä (kiirehtijä, hoputtaja, vilkas, nopea), Kiista, Kiiste, Kiistelijä, Kiistä, Kiistäjä, Kista, Kisse, Kiisto, Kiisteä, Kist, Kistä, Kistädä, Tsissa, Tsisa, Tsisse, Kisto (väittelijä, riitelijä, kehuja, kilpailija, kiistäjä), Kiittä, Kiittäjä, Kiite, Kiitetty, Kiito, Kiitos, Kiitollinen, Kiittelijä, Kiitte, Kittä, Kiitteä, Kittädä, Kito, Kitos, Kitta, Kita, Tsittä, Kiita, Kiit, Kiitu, Kiitus, Giite, Giitet, Giito (kiittelijä, kiitetty, kehuja, ylistäjä, satuilija, puhelias), Kiitä, Kiitäjä, Kiidä, Kiito, Kiitu, Kiiteä, Kiijä, Kiia (nopea, kiiruhtaja, harhailija), Kiive, Kiipe, Kiipeli, Kiipei, Kiipeilijä, Kiipi, Kiipiä, Kiipijä, Kivu, Kipu, Kipua, Kipuaja (kiipeilijä, kapuaja, hiipijä), Kika, Tjikka, Cakke, Kikale, Kiga, Kikka, Kikkara, Kikkare, Kikk, Kikku (paakkujen tekijä, lumipallojen tekijä, kiharainen, kähäräinen), Kika, Kikattaja, Kikattelija, Kiko, Kike, Kiki, Kikitada, Kikerdada (kikattaja, kimeä-ääninen), Kikka, Kika, Kike, Kikke, Kikk (pystynenäinen, kieronenäinen, pystykasvoinen, pystyleukainen, kieroryhtinen, pystyryhtinen), Kile, Kileä, Kila, Kilakka, Kili, Kilie, Kile, Kille (kimeä-ääninen, kirkasääninen, pistävä-ääninen), Kili, Kilis, Kilistelijä, Kila, Kilauttelija, Kilaja, Kiliseda, Killo, Kilu (helistelijä, kalistelija, soittaja, soitosta pitävä, kirkkaista äänistä pitävä, huutelija, kaiusta pitävä), Kilju, Kiljua, Kiljuja, Kilja, Kiljai, Kiljaisija, Kiljahtaja, Kiljah, Kiljahtelija, Killu, Killua, Kiljuo, Tsilla, Kiljuda, Kiljas, Kiljastada (huutaja, parkuja, vinkuja), Kilkka, Kilka, Kilkku, Kilkkua, Kilkattaja, Kilkah, Kilah, Kilahtaja, Kilauttaja, Kilauttelija, Kilke, Kilkko, Kilkki, Kilki, Kilkkoa, Kilku, Kilkuttaja, Kilkuttelija, Kilkada, Kilga, Gilke, Gilket (kilistelijä, kilinästä pitävä, lyöjä, huudahtelija), Kilko, Kilkos, Kilkostaja, Kilka, Kilke, Kilga, Kilgas, Kilgastada, Gilgu, Gilgudit, Gilga, Gilgad, Kilo, Kila, Kilottaja, Kilah, Kilahtaja, Kilauttelija, Kile, Kili, Kilie, Tsiri (säteilevä, helposti häikäistyvä, lämminverinen, kuumaihoinen, kimaltavat silmät omaava, loistavan katseen omaava), Killi, Killittäjä, Kilto (tuijottaja), Kima, Kiima, Tsimo, Kime, Kimu, Kuma, Kimallus, Kimaltaja, Kimaltelija, Kimmeltäjä, Kimme, Kimoi, Kimo, Kimada, Kimeä, Kimakka, Kimi, Kimis, Kimisijä, Kimalainen, Kimittäjä, Kimmi, Kimmiä, Kimeda (kimeä-ääninen, heleä-ääninen, kiiltävät silmät omaava, ripeä, nopsa, kiivas, kihisijä), Kimmo, Kimma, Kimmah, Kimmahtelija, Kimpo, Kimmoi, Kimpa, Kimpas, Kimpastuja, Kimpe (ponnistaja, hypähtelijä, poukkoilija), Kimpa, Kimpale, Kimppu, Kimpu, Kimputtaja, Kimppui, Kimp, Kimbu, Kimbo, Kimbutada, Gimpo, Kimpo, Kimppo, Kimppa, Gippo (usuttaja, sitoja, tiukkaaja, kovistelija, ponnistaja, painija, vaatelias, riitelijä, meluaja), Kinke, Kinkeä, Kinka, Kingo, Kinki, Kinkie, Kingi, Kingitädä, Kinge (kireä, puristaja, jännittäjä, vaikealuontoinen, kiinni juuttuja), Kinna, Kinga (ponnistaja, kiskoja, jännittäjä), Kipa, Kipakka, Kiba, Kibakas (kiivas, nopea, tuima, äkkipikainen, joutuisa), Kipa, Kipi, Kipittäjä, Kipai, Kipaisija, Kipo, Kipoa, Kipoja, Kiba, Kibada, Kibi, Kipu, Kiputada, Kippa (hyppijä, juoksija, telmijä, rauhaton), Kipe, Kiperä, Kipri, Kipris, Kipristelijä, Kippe, Kippu, Kippura, Kipru, Kibri, Kibr, Kiber, Kipra, Kiprane, Kibru, Kibrutada, Kobra, Kopi (kiharainen, kipristelijä, käpertyjä, kippuranenäinen, ryppyinen), Kipe, Kipeä, Kipu, Kivi, Kivis, Kivistys, Kippi, Kippiä, Kipie, Kipi, Kipiehene, Kibe, Kibei, Kibedähine, Tsipe, Tsipea, Kihpu, Kibu, Gippo, Kibeldada, Kibeleda, Kibdi (kivulloinen, kiireinen, arka, tulinen), Kipi, Kipinä, Kipine, Kipe, Kive, Kiven, Kipu, Kipuna, Kipinöivä, Kipunoitseva, Kippu, Kippuna, Kibi, Pigi, Kibe, Kibena, Kyve, Kyven, Kype, Kypene, Kyyntä, Kybe, Tsuve, Tsupe, Kube (hehkuvat silmät omaava, säkenöivän katseen omaava, tunteikas, tulinen, tulesta pitävä), Kira, Kiri, Kirah, Kirahtaja, Kiris, Kiristäjä, Kiristelijä, Kiriz, Kirize, Kirada, Kiriseda, Girha, Girhai (kitisijä, hampaiden kirskuttelija, huutaja, kilistelijä, itkijä, vinkuja), Kirja, Kirjava, Kirjavainen, Kirjai, Kirjailija, Kirjoi, Kirjo, Kirjoja, Kirji, Kirjikki, Kird, Kirde, Kirda, Kirdai, Kirdaine, Kirj, Tsirja, Tsirjo, Tsirjova, Kiri, Kirje, Kera, Kerabi, Girje, Kirjoittelija, Kirju, Kirjuttada, Kirdu, Kirjutada, Kera, Girjo (kirjava, juovikas, täplikäs, piirtelijä, ompelija, koristelija), Kirka, Kirkas, Kirkastaja, Kirkastuva, Kirkkaus, Kirkka, Tsirka, Kirga, Girka, Girki, Girkis (säteilevä, kiiltävät silmät omaava, helottavat posket omaava), Kirki, Kirg, Kire, Kirje, Kiirg, Kireg, Kiru, Kirug, Garg, Garga, Garge, Garget (kiihkeä, kuumaverinen, säteilevä, tunteikas, intohimoinen), Kirku, Kirkua, Kirkuja, Kirkku, Kirkkua, Kirka, Kirkai, Kirkaisija, Kirkuo, Kirgu, Kirguda, Kirgo, Kira, Kirga, Kiirgu, Kirko (huutaja, kiljuja, kutsuja, haukkuja), Kirma, Kirmaaja, Kirmai, Kirmailija, Kirmi, Kirmie, Kirna, Girbme, Kirme, Kirmeä, Kirmakka, Kirmiä, Kirmijä, Kirmitada, Kirm (juoksentelija, hyppijä, leikkijä, pirteä, vikkelä, meluaja, kirvelystä kärsivä), Kirsku, Kirskua, Kirskuja, Kirskuttaja, Kirskuo, Kirsa, Kirska, Kirskada (narisuttaja, narskuttaja, tiuskija, tirskuja, huutaja), Kirvo, Kirpo, Kirpoaja, Kirpoa, Kirppo, Kirpu, Kirpua, Kirppua, Kirppuja, Kirvo, Kirvottaja, Kirvotus, Kirppu, Kirbo, Kirbotada, Kerbo, Kerbotada, Kirb, Kirbu, Kirpoi (putoilija, vääntelehtijä, poukkoilija, sinkoilija), Kisma, Kisme, Kismertäjä, Kitsme (kitkerästä pitävä, karvaasta pitävä, vahva, väkevä), Kismi, Kismittäjä, Kismittelijä, Kisma, Kismiä, Kismijä (harmittelija, venyttelijä, kiskoja), Kite, Kiteä, Kita, Kitakka, Kiti, Kitie, Kitsa, Kitsakka, Kitte (kireä, hidas, itkuinen), Kiti, Kitisijä, Kita, Kidi, Kidiseda, Gidi, Kitsa, Kize, Kizei, Kidzi, Gicca, Giccat (natisuttaja, vikisijä, vinkuja, tirskuja, riitelijä, rapistelija), Kitku, Kitsku, Kitke, Kitkerä, Kitske (savusta pitävä, tulesta pitävä, savusta kärsivä), Kitku, Kitkuttaja, Kitkua, Kitkuja, Kitsku (hankaaja, kömpelö, kitisijä, natisuttaja), Kitsa, Kitsakka, Kidzo, Ketsä, Ketsa (kiivas, kireä, hidas, kankea, kiukkuinen), Kitsa, Kitsas, Kitsi, Kitsaz (säästeliäs, ahdistelija, pakottaja, kireä, ahne), Kiukka, Kiuka, Kiukas, Kiukkamainen, Kivkke, Kiukku, Kiukkui, Kiukkuinen, Kiuku, Kiukuttelija, Kiukus, Kiukustuja, Kiukukas, Kiud, Kiu, Kius, Kiusa, Kiuge, Kiuke (vilkas, äkkipikainen, kiivas, outo, vihainen, itsepäinen, pahasisuinen), Koe, Koettaja, Koettelija, Koetus, Kuo, Koeta, Koetada, Kudu, Kududa (tunnustelija, koskettelija, yritteliäs, pyrkijä), Kohe, Kohelo, Koheltaja, Koho (hauras, hölmö, hosuja), Kohe, Kohentaja, Kohentelija, Kohde, Kohentuja, Kohendada, Kohte (järjestelijä, auttaja, korjaaja, parantaja), Kohi, Kohis, Kohisija, Kohina, Koha, Kohah, Kohahtaja, Kohahtelija, Kohu, Kohiseda, Kohahtada (pauhaaja, meluaja, hälisijä), Kohma, Kohme, Kohmettuja, Kohmelo, Kohmi, Kohmakka, Kohmai, Kohmainen, Kohmaine, Kohmie, Kohmo, Kohm, Kohmakas (kylmästä jäykistyvä, kylmänarka, kömpelö, ryhdikäs, hämmästyjä), Koho, Kohottaja, Kohu, Kohuda, Kohutada (nousija, kelluja, innostuja, kiihtyjä, kehuja, yllyttäjä), Kohta, Kohti, Kohdis, Kohdistaja, Kohdi, Kohda, Kohtalainen, Kohtalo, Kohe, Kohentaja, Kohte, Koht, Kohtas, Kohtha, Kohtei, Kohtalne, Kehta, Kehu, Kehuz, Koha, Kotu, Kotus, Kohe, Kot, Kuodi, Guotte, Guotta, Kuatta, Kihti, Kohtuullinen, Kohtu, Kohtuuton, Kohus, Kohu, Kohtuline, Kuodo, Govtu (nopea, paras, kunnollinen, rehellinen, suora), Koika, Koikki, Koikka, Koikkia, Koikkija, Koiki, Koiste, Koistelija, Koike, Koikke, Koikkelehtija (hyppijä, loikkija, vaappuja), Koko, Kokottaja, Kokotada, Koku, Kokto (ojentelija, kurottaja, osoittaja, suorassa istuja, takakenossa istuja, kököttäjä, uhkaaja), Kola, Kolakka, Kole, Kolea, Kolo, Kolu, Koli, Kolie, Koleda, Kolle, Kel, Goallo, Goallot, Goalo, Goalos (kolkon äänen omaava, kylmäverinen, ynseä), Kola, Koli, Kolis, Kolisija, Kolistelija, Kolina, Kolaus, Kolah, Kolei, Kolatada, Kolistada, Kolli, Kolahtada, Skoalla, Goalha, Gole, Goled (kolkuttaja, koputtelija, meluaja, kilistelijä), Kolhi, Kolhia, Kolhija, Kolha, Kolho, Kolhoa, Kolhai, Kolhaisija, Kolhu, Kohlu, Kolhie, Kohli, Kohla (iskijä, kolauttelija, kolhija), Kolka, Kolkka, Kolkkaaja, Kolkuttaja, Kolkku, Kolkkua, Kolka, Kolku, Kolkko, Kolkkoa, Kolke, Kolkettada, Kolki, Kolkida, Kolk, Kolgi, Kolgu, Kolge, Kulku, Kulkka, Golka, Goalke, Skoalke (kopistelija, kalisuttaja, kilisyttäjä), Kolkko, Kolkka, Kolk, Kolga, Kole, Kolga, Kolgas (synkkämielinen, yksinäinen), Koma, Komah, Komahtaja, Komauttaja, Komauttelija, Komi, Komina, Komu, Goma, Gomah, Komei, Kome, Komiseda, Kommi, Komea, Komie, Komed, Komme, Kommea, Komeda (kumisuttaja, kumea-ääninen, huhuilija, ylpeä, komea), Komme, Kompe, Komppe, Kompele, Kommeltaja, Kommellus, Kompa, Komppa, Komppi, Komppia, Kommeh, Kombe, Kom, Kome, Komei, Komeh, Komehtija, Komi (juonittelija, temppuilija, pisteliäs, sutkauttelija, viekas, lumoava, noidan taipumuksia omaava), Kompa, Kompas, Kompastuja, Kompi, Kompastelija, Kombi, Kombis, Kombistuda, Komi, Komis, Komistada, Komma, Kuma, Kumma, Kompe, Kompelo, Kompu, Kompuroija, Kompia, Kompija, Kompuroitsija, Kömpy, Kombe (kaatuilija, kömpelö, horjuva, epävarma), Kompi, Kompia, Kompija, Kömpi, Kömpiä, Kömpijä, Kömpie, Kömppi, Kömppie, Kompu, Kompui, Kompta, Kombida, Kombi, Kombu, Kompida, Komba (konttaaja, ryömijä, lattialla viihtyvä, kömpelö, laahustaja, haparoiva, törmäilijä, tunnustelija), Kone, Koneh, Konu, Koneva, Kona, Koneleda, Kones, Kuona, Kuonas (kujeilija, omituinen, soma, ilveilijä, juonittelija, toruja, väittelijä, tanssija, siisti), Konka, Konko, Konku, Konkelehtija, Konke, Konga, Konki, Konkida, Konkki, Konkia, Konkija (ontuja, hyppijä, kömpelö, toikkaroitsija, ryömijä), Konkka, Konkki, Konka, Konko, Konke, Konk, Kongi, Kongu, Konkni, Konkja, Goanko (kyömynenäinen), Konna, Konni, Konnikka, Konnakas, Konnamainen, Konnu, Konn, Kond, Kuona, Goadne (lurjus, kelmi, viluinen, saamaton), Konta, Kontta, Konttaaja, Konti, Kontia, Kontija, Konto, Kondi, Kondida, Konni, Kond, Konna, Konni, Goanto, Goantot, Koanta, Koantai, Konntja, Kontiain, Kontie, Kondi, Konja (ryömijä, astelija, kontaten eli kontion tavoin kulkija), Kontta, Konta, Konti, Kontis, Kontistuja, Kontsi, Kont (kohmettuva, kangistuva, kylmäkätinen, kylmänarka), Kopa, Koppi, Koppa, Koppaaja, Kope (sieppaaja, tempaaja, tarttuja), Kope, Kopea, Kopeas, Kopei, Kopeilija, Kopentelija, Kopi, Kopie, Kopakka, Kobe, Kobeda, Kopa, Koppa, Koppava (ylpeä, kaunis, toimelias, touhukas, vahva, toipuva), Kope, Kopelo, Kopeloija, Kopu, Kobe, Kobeldada, Kopeli (haparoitsija, hapuilija, tunnustelija, penkoja, kömpelö), Kopi, Kopis, Kopisuttaja, Kopisuttelija, Kopistelija, Kopu, Koputtaja, Koputtelija, Kopauttaja, Kopina, Kopa, Kobi, Kobiseda, Kobis, Kobistada, Kopo (kolistelija, rapistelija, kolkuttaja), Kopla, Kopli, Koplia, Koplija, Kuopli, Koplo, Kobli, Koblia, Koplie, Kobla, Koblida (tunnustelija, hapuilija, sieppaaja, pitelijä), Koppu, Koppura, Kopu, Kopri (käyräkyntinen, käyräsorminen, käpertyjä), Kopsa, Kopsi, Kopsia, Kopsija, Kopsah, Kopsahtaja, Kopse, Kopsuttaja, Kopsuttelija, Kopsis, Kopso, Kopsoa, Kopsie, Kopseh, Kopsu, Kopsta, Kopsahtuda, Kops, Kopsida (koputtelija, sivelijä, polkija, iskijä), Kore, Korea, Koria, Korei, Koreilija, Koris, Koriste, Koru, Korie, Goarra, Goarrad, Gorri, Gorris (sorja, kopea, nirso, mahtailija, hoikka, pitkä), Korho, Korhottaja, Korhi, Kore, Kohru, Kohra, Kohrutada, Korri (pöyhijä, pörrötukkainen, kohottautuja, ylös nousija, höristelijä, pörhistelijä, pehmeä), Kori, Koris, Korisija, Koriseva, Kora, Korah, Korahtelija, Koriseda, Korri, Gori, Geri, Korra (kuorsaaja, tohisija, röhisijä, kalistelija), Korja, Korju, Korjah, Korda, Kerja, Kori, Kuorro, Goarje (keräilijä, piilottelija, kätkijä, siisti, poimija, kunnostaja), Korke, Korkea, Korko, Koro, Korottaja, Korottelija, Korostaja, Koros, Korki, Korlu, Koorlu, Korkia, Korkie, Korge, Korgei, Korgi, Korgitada, Kerke, Kerkea, Kuordo, Goarga, Goargad, Goargo, Guorggo (pitkä, ylpeä, hyväryhtinen, itsensä kohottelija), Koro, Korottaja, Korko (nostelija, ylistäjä, sanojen painottaja), Korska, Korske, Korskea, Korskai, Korskailija, Korsku, Korskua, Korskuja, Kuorsku, Kuorskua, Kuorsu, Korsko, Korskuo, Kuorska, Korskta, Korsa, Korskada, Korski (komea, koreilija, päristelijä, pärskijä, narskuttaja), Kosta, Kostaja, Kosto, Koste, Kostoa, Kuosto, Goaste, Koasti, Kosse, Kiosta, Kostea, Kostu, Kostua, Kostuttaja, Kostehus, Kostuo, Kostuda, Kostutada, Kuosto, Goasta (tuulelta suojattu, vastailija, huutelija, kaiun tekijä, tyyni, piristyvä, voimistuva, parantuva), Kove, Kovera, Kovero, Kovertaja, Kovertelija, Kovve, Koverduda, Keuro, Kiuro, Kuuro, Goova, Guava, Goave, Goaba, Goava (itsensä taivuttelija, väistelijä, koukistelija, kyyristelijä, kumartelija, kovertaja, selkänsä pyöristäjä, kumaraan menijä), Kuha, Kuhi, Kuhis, Kuhisija, Kuhina, Kuhada, Kohha (kohisija, kihisijä), Kuiki, Kuikis, Kuikistaja, Kuikistelija (kurkistelija, kurkottelija), Kuiku, Kuikuttaja, Kuikuttelija (valittaja, vaikertaja, itkijä), Kuke, Kukertaja, Kuje, Kujertaja, Kujertelija, Kuhe, Kuhertelija, Kuku, Kudru, Kudrutada, Kuddo, Kudre, Kodo, Kudor, Kuto, Kutor (lauleskelija, kujertelija), Kuki, Kukis, Kukistaja, Kukistuja, Kukistuda, Kugi, Kuha, Kuhas, Kuke, Kukertuja, Kukku, Kukkuda, Kukko (kaatelija, kellistäjä, kaatuilija, riiputtaja, läikyttäjä, loiskuttaja, tuupertuja, putoilija, säikky), Kuli, Kulis, Kulisija, Kulina (kilistelijä, kumistelija, kitisijä, helistelijä), Kuma, Kume, Kumea, Kumo, Kumottaja, Kumoi, Kumu, Kumeda, Kumada (säteilevä, loistavasilmäinen), Kuma, Kumah, Kumahtaja, Kumi, Kumis, Kumistelija, Kumistaja, Kumina, Kume, Kumea, Kumie, Guma, Gumai, Kumu, Kumiseda, Kopmo, Komi, Komij, Gobma, Gomai, Goma, Kumai, Gubma, Guma, Gumai, Kuumma, Gim, Gima, Gimalni, Gime, Gimed (kumistelija, synkkä, suhisija, kumea ääninen, koputtelija, tömistelijä), Kumma, Kummallinen, Kummaksuja, Kummas, Kummastelija, Kummi, Kummitus, Kummajainen, Kummittelija, Kum, Kummakas, Kumm, Kummitada, Gobme, Koma, Gumma (outo, ihmeellinen, ihmettelijä, hauska), Kuohu, Kuoha, Kuoho, Kuohua, Kuohuja, Kohu, Kuohuo, Kiov, Kiovva (vaahtoavan suun omaava, meluaja, kuorsaaja, huohottaja), Kuon, Kuontu, Kuontua, Kuontuja, Kuonte, Kuontea, Kuontuo, Kuondu, Kuonduda, Koon, Koonda, Koondu, Kuondo (toipuva, virkistyvä, sairaudesta selvinnyt, pehmeäihoinen, heräilijä, suulas, asioiden ilmoittaja),